De gegevensverwerking via de MS clouddiensten kent thans nog maar zes lage risico's en één hoog risico. Dit blijkt uit een beoordeling van de effecten op de gegevensbescherming (DPIA).

Volgens de onderzoekers is er nog wel een hoog risico als organisaties Teams gebruiken om zeer gevoelige en bijzondere categorieën gegevens te verwerken, vanwege de mogelijke toegang door opsporings- en veiligheidsdiensten in de VS. De kans dat deze Amerikaanse diensten daadwerkelijk die gegevens aftappen of vorderen lijkt vooral theoretisch. Microsoft heeft nog nooit gegevens van Europese publieke-sectorklanten aan enige overheid verstrekt.

Opdrachtgevers tot de DPIA waren het ministerie van Justitie en Veiligheid en Surf, de ict-inkooporganisatie van hogescholen en universiteiten. Het betreft een vervolgonderzoek nadat eerder zes hoge risico’s waren vastgesteld.  

Alles bij de bron; Computable