In Nederland is het recht op privacy in gevaar, omdat de overheid de burger wantrouwt.

Een essay.

Anonimiteit, het recht op privacy, de mogelijkheid zich terug te kunnen trekken in het private deel van je leven en woning, blijken in Nederland niet langer op het prioriteitenlijstje te staan. Meer nog, deze voorrechten die een hedendaagse democratie uitmaken, worden door de staat als storend ervaren.

Wat de inperking van de privésfeer betreft, is het niet overdreven om over een tendens, een bewuste politiek te spreken. De voorbeelden zijn legio. Een blik op veelgelezen privacysites als vrijbit, privacyfirst of het Platform Bescherming Burgerrechten tonen de urgentie aan om dit debat niet alleen op maatschappelijke fora maar ook in de rechtbanken te voeren. In wat volgt, schetsen we kort drie wetsvoorstellen waartegen een juridische procedure loopt of aanhangig is.

Lees het volledige essay: Mondiaal Nieuws


Schrijf je in op onze wekelijkse nieuwsbrief!