De nieuwe coalitie in Groot-Brittannië gaat de privacy van burgers beter beschermen...

..Het Engelse beleid is een goed voorbeeld van hoe een overheid ook met burgers kan omgaan. Een voorbeeld waar Nederland veel van kan leren. De overheid maakt hier gebruik van technische mogelijkheden die grote inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van burgers. Soms krijgen politie en justitie uitbreiding van hun bevoegdheden nadat daarvoor door het parlement nieuwe wetten zijn aangenomen.

Onder het mom van de strijd tegen het terrorisme zijn de afgelopen jaren talloze maatregelen ingevoerd die de grondwettelijke vrijheden van burgers hebben ingeperkt. Maar vaak is het ook het geval dat er stilzwijgend door allerlei overheidsinstanties gebruik wordt gemaakt van middelen die toevallig voor handen zijn.

De bescherming van de persoonlijke levenssfeer is een groot goed waarmee niet omzichtig genoeg kan worden omgesprongen.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.frieschdagblad.nl