Privacy

Blippy is een nieuwe dienst die gebruikers hun creditcard aankopen met vrienden laat delen, maar daarbij stonden in sommige gevallen ook creditcardnummers vermeld. Vrijdag werd bekend dat via Google 127 creditcard transacties en vier creditcardnummers van leden waren te vinden.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.security.nl

DM-brancheorganisatie DDMA wil dat bedrijven en de overheid gaan nadenken over het weggooien van persoonsgegevens. Vooral meegeleverde maar niet-relevante data zijn naar de digitale prullenbakken moeten verdwijnen.

“Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarbij iemand met PIN een treinkaartje bij de NS Koopt. De spoorwegen innen geld, maar weten ook direct waar en wanneer iemand dat kaartje kocht en hoe zijn reis er uit ziet”. DDMA-voorzitter Tom Kok schetst dat bedrijven meer persoonsgegevens verzamelen dan nodig is dan voor het leveren van hun diensten.

“Als consument kun je niet aangeven dat je die data niet wilt leveren”

Lees verder bij de bron; www.emerce.nl

In Nederland is het recht op privacy in gevaar, omdat de overheid de burger wantrouwt.

Een essay.

Anonimiteit, het recht op privacy, de mogelijkheid zich terug te kunnen trekken in het private deel van je leven en woning, blijken in Nederland niet langer op het prioriteitenlijstje te staan. Meer nog, deze voorrechten die een hedendaagse democratie uitmaken, worden door de staat als storend ervaren.

Wat de inperking van de privésfeer betreft, is het niet overdreven om over een tendens, een bewuste politiek te spreken. De voorbeelden zijn legio. Een blik op veelgelezen privacysites als vrijbit, privacyfirst of het Platform Bescherming Burgerrechten tonen de urgentie aan om dit debat niet alleen op maatschappelijke fora maar ook in de rechtbanken te voeren. In wat volgt, schetsen we kort drie wetsvoorstellen waartegen een juridische procedure loopt of aanhangig is.

Lees het volledige essay: Mondiaal Nieuws

En 16-jarige jongen uit Arnhem heeft vorige week een computer met vertrouwelijke gegevens over gedetineerden aangetroffen op straat. De jongen onderzocht de computer, afkomstig uit de Arnhemse gevangenis De Berg, samen met docenten en zag toen de documenten. Hierop werd de computer teruggegeven aan de gevangenis. 

Op de computer stonden gespreksverslagen en rapportages over gedetineerden.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.spitsnieuws.nl

De gemeente Groningen schendt op grote schaal de privacy van Stadjers door het online zetten van bouwdossiers en vergunningaanvragen. In deze dossiers zijn vaak eenvoudig allerlei persoonsgegevens te achterhalen.

Het gaat onder meer om adressen, telefoonnummers, e-mailadressen, bankrekeningnummers en zelfs handtekeningen.

Lees verder bij Dagblad van het Noorden

En dit is niet de eerste keer dat deze stad op de site staat

Vrijheid is het thema van de Maand van de Filosofie. Een prachtig onderwerp, nu het 65 jaar geleden is dat Nederland bevrijd werd. Maar is vrijheid ook een filosofisch thema?

Onder leiding van hoogleraar Martin van Hees wordt er aan de Faculteit Wijsbegeerte van de Rijksuniversiteit Groningen onderzoek verricht naar de vrijheid. Een paar voorbeelden. We zeggen dat mensen in Iran minder vrij zijn dan in Nederland, maar kun je vrijheid meten? Leidt een toename van vrijheid tot meer geluk? En is kunnen we onze keuzevrijheid beperken om grotere vrijheid te krijgen?

Lees het volledige artikel bij Trouw

HeaderHumanVerbond

Dossier mensenrechten : het recht op privacy : introductie

De bescherming van de persoonlijke levenssfeer is een burgerrecht en een mensenrecht. Deze rechten zijn niet voor niets ingesteld, ze beschermen uiteindelijk de vrijheid van burgers ten opzichte van de overheid en ten opzichte van andere partijen.

Het Humanistisch Verbond maakt zich zorgen over het feit dat deze burgerrechten zo gemakkelijk aan de kant worden gezet. Meer schendingen van privacy betekent niet automatisch meer veiligheid, het betekent ook meer kwetsbaarheid voor individuen.

Veel informatie op deze site

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha