Privacy

Goed nieuws. De Koepel van DBC-vrije praktijken heeft een overwinning behaald op de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). In een vandaag bekend geworden vonnis beslist het College van Beroep voor het Bedrijfsleven ondermeer dat de autoriteit de privacybelangen van patiënten onvoldoende heeft meegewogen.

Sinds 2008 zijn psychologen en psychiaters verplicht om in de facturering aan de zorgverzekeraar aan te geven om welke zorg het gaat een zogenoemde Diagnose Behandel Combinatie. Waarin ondermeer staat aan wat voor kwaal een patiënt lijdt. De zorgverzekeraar krijgt daarmee inzicht en kan die informatie gebruiken om de klant in de toekomst een verhoogde premie op te leggen, dus om aan risicoprofilering te doen.

Lees het (zeer uitgebreide) artikel bij de bron; www.sargasso.nl 

De overheid barst van de slimme, ijverige mensen met de beste bedoelingen. Maar als het om privacy gaat, creëren die mensen samen een oliedom, verstikkend en wreed systeem.

Dom, dat is het woord. Want de talloze door de overheid georganiseerde of gedoogde aantastingen van de privacy die Rudie Kagie beschrijft in zijn boek over privacy zijn geen complot. De artsen en verzekeraars die al uw medische gegevens bundelen, de minister met zijn Elektronische Kind Dossier, Amerikanen die terrorisme bestrijden: natúúrlijk doen ze dat met de beste bedoelingen.

Alleen, samen creëren ze een monster.

Elk bestand met data over mensen ontstaat met de belofte dat niemand er mee aan de haal gaat om andere redenen dan wordt bedoeld. Maar vooral het opsporingsapparaat heeft er een handje van om gegevens op te eisen van zo goed als elk bestand dat er bestaat.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.trouw.nl 

Op dit blog ben ik de afgelopen anderhalf jaar nogal eens ten strijde getrokken tegen de afkalving van onze persoonlijke levenssfeer. Tegen de ondoordachte invoering van een Elektronisch Patiëntendossier, slimme energiemeter, ov chipkaart, rekeningrijden en biometrisch paspoort gekoppeld aan landelijke databanken. Blogs als Sargasso en De Naakte Mens zijn er nog veel beter in.

Om de gedachten scherp te houden lees ik graag wat voorvechters van totale openheid zeggen. Een van de aardigste en meest vasthoudende denkers langs deze lijn is de webbewoner en blogger-journalist Jeff Jarvis.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.opklaringen.nrc.nl 

D66-europarlementariër Sophie in ’t Veld lanceerde afgelopen week een spectaculair voorstel: ze wil lidstaten van de Europese Unie schorsen zodra die de Europese grondrechten niet in acht nemen. Ze had ook al meteen voorbeelden. Italië en Tsjechië komen in aanmerking omdat ze de persvrijheid en daarmee de mensenrechten niet zouden respecteren en Litouwen vanwege homovijandigheid. Italië krijgt van haar dubbel straf omdat het land bootmigranten linea recta naar Libië stuurt zonder dat ze in Italië asiel kunnen indienen, wat in strijd met de Europese regels is.

Lees het volledige artikel bij de bron: NRC

De meeste Amsterdammers zijn bereid vrijheid in te leveren als dat meer veiligheid oplevert.

Volgens dit onderzoek is 62 procent het eens met de stelling dat de overheid vrijheid mag inperken om de veiligheid voor iedereen te bevorderen. 18 procent is het daar niet mee eens.

Toezichthouders op straat en beveiligers in het openbaar vervoer worden vrij algemeen geaccepteerd. Een meerderheid vindt ook cameratoezicht acceptabel. Preventief fouilleren en samenscholingsverboden die zonder directe aanleiding worden ingezet, worden door ruim 45 procent aanvaardbaar geacht. Het volgen van onverdachte personen bijvoorbeeld via gegevens van de mobiele telefoon en tappen van telefoons wordt door een meerderheid afgewezen.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.parool.nl

De nieuwe coalitie in Groot-Brittannië gaat de privacy van burgers beter beschermen...

..Het Engelse beleid is een goed voorbeeld van hoe een overheid ook met burgers kan omgaan. Een voorbeeld waar Nederland veel van kan leren. De overheid maakt hier gebruik van technische mogelijkheden die grote inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van burgers. Soms krijgen politie en justitie uitbreiding van hun bevoegdheden nadat daarvoor door het parlement nieuwe wetten zijn aangenomen.

Onder het mom van de strijd tegen het terrorisme zijn de afgelopen jaren talloze maatregelen ingevoerd die de grondwettelijke vrijheden van burgers hebben ingeperkt. Maar vaak is het ook het geval dat er stilzwijgend door allerlei overheidsinstanties gebruik wordt gemaakt van middelen die toevallig voor handen zijn.

De bescherming van de persoonlijke levenssfeer is een groot goed waarmee niet omzichtig genoeg kan worden omgesprongen.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.frieschdagblad.nl

Een uitgebreider artikel over een ontslag procedure na het lezen van E-mail, het eerdere artikel op privacynieuws staat hier

Mag een werkgever de privé-e-mail van zijn werknemer lezen als zij deze per ongeluk open laat staan op haar computer? Nee, luidt het voor de hand liggende antwoord. Er bestaat ook nog zoiets als privacy. Maar wat als de werkgever in die e-mail aanwijzingen vindt van illegale activiteiten die het bedrijf kunnen schaden?...

....De kantonrechter geeft de vrouw gelijk. Er was geen dringende reden om de arbeidsovereenkomst onmiddellijk op te zeggen. Het advocatenkantoor heeft niet hard heeft kunnen maken dat zij daadwerkelijk uren heeft verwijderd of bedrijfsgeheimen openbaar heeft gemaakt.

Lees het volledige artikel bij de bron: www.nrc.nl

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha