Privacy

Er gaat geen week voorbij of in de pers verschijnt wel een bericht dat er persoonlijke gegevens gelekt zijn. Enkele jaren geleden is in Belgie een Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (CBPL) in het leven geroepen die vooral de juridische aspecten aanpakt.

Maar de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kent een ruimer domein. Vandaar de idee om een vzw op te richten, de Belgische Vereniging voor de studie en het onderzoek van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, die experts bijeenbrengt op het vlak van engineering, informatica, geneeskunde, wetenschappelijk onderzoek, filosofie, antropologie, onder bescherming van twee  erkende experts, Bart De Schutter (VUB) en François Rigaux (UCL), en wil zich positioneren als een  multidisciplinair uitwisselingsplatform op het vlak van de persoonlijke levenssfeer.

 "We willen bruggen slaan om informatie uit te wisselen en de verzuiling van de standpunten en strekkingen te voorkomen", vatte Stefan Verschuere van de CBPL samen. Bewijs hiervan zijn de inspanningen van Claudia Diaz die aan de KUL een wegentolsysteem uitwerkt dat niet verplicht om de gegevens over de positie van de wagens mee te delen.

Bron van dit artikel; datanews.be

Dinsdagavond heeft de privacywerkgroep haar eerste avond met privacy-experts georganiseerd. Er waren twee interessante sprekers met indrukwekkende verhalen over de staat van de privacybescherming in Nederland.

De eerste spreker was Kaspar Mengelberg, psychiater. Hij heeft uitgebreid uit de doeken gedaan waarom psychiaters en psychotherapeuten in Nederland in ernstige gewetensnood kunnen komen bij het sturen van rekeningen naar hun patiënten.

De tweede spreker was Vincent Böhre, actief bij Privacy First, voorzitter van het Platform Burgerrechten en auteur van het WRR-rapport “Happy Landings? Het biometrische paspoort als zwarte doos”. Er is veel te doen geweest rond het biometrische paspoort. Een korte samenvatting van wat er de afgelopen tijd is gebeurd.

Lees alles bij de bron; groenlinks

Hoogleraar ethiek Beate Roessler gaf vandaag in een lunchlezing antwoord op de vraag waarom privacy zo belangrijk is voor een samenleving. Ze beperkte zich tot zogenaamde informationele privacy, dus over de beschikking over je eigen persoonsgegevens. Dat is ook meteen haar definitie van privacy: controle hebben over de toegang tot informatie over jezelf....

... Een zorgelijke ontwikkeling is volgens de hoogleraar ethiek dan ook dat er sinds 9/11 een sterke toename is van wetgeving die de Nederlandse overheid toestaat haar burgers te observeren. Bij bijvoorbeeld cameraobservatie in de openbare ruimte wordt de samenleving onderverdeeld in groepen, in plaats van individuen: er ontstaat een situatie waarin de overheid jaagt op gevaarlijke burgers.

Om dat te kunnen doen wordt de samenleving ingedeeld in groepen, waarbij ieder individu verwordt tot een potentieel lid van een gevaarlijke groepering. Dat tast volgens Roessler de wortels van de democratie aan, die er immers vanuit gaat dat de samenleving bestaat uit individuele burgers die zich laten vertegenwoordigen door een overheid die in dienst van diezelfde burgers opereert.

Lees alles bij de bron; folia

 

Bij de overheid is niemand een onbekende. Je gegevens zijn bekend maar men wil meer. Je vingerafdrukken bijvoorbeeld om zo bij misdaden criminelen gemakkelijker op te kunnen pakken. Maar gaat dit niet wat te ver?

Onze privacy komt al aardig in het gedrang als je kijkt wat er tegenwoordig allemaal wordt bijgehouden. Je persoonlijke gegevens, adresgegevens en medisch dossier zijn al bekend en ook op straat ben je niet meer anoniem vanwege alle veiligheidscamera’s die boven je hoofd hangen.

Je vingerafdruk is persoonlijk en nog niet bij politie bekend tenzij je in directe vorm bij misdaad actief bent geweest. Maar ook hier wil de overheid verandering inbrengen. En vingerafdrukdatabase is de volgende stap. Joline (19) vindt dat ze al genoeg aan privacy inlevert en wil niet dat haar vingerafdruk ergens opgeslagen wordt.

 Ze legt haar mening op video uit, bij Blikvoer!

Bron: jongeren.blog

Twee ontoereikend beveiligde Sony-netwerken zijn aangevallen. Het gevolg: bijna 25 miljoen klanten, ook talrijke Nederlanders, moeten vrezen dat niet alleen hun naam, (e-mail-)adresgegevens en telefoonnummer, maar ook creditcardinformatie en wachtwoorden in handen van criminelen vallen en de imagoschade is groot. 

Iets soortgelijks is ook TomTom overkomen. Op locaties waar TomTom-klanten vaak te hard rijden, plaatste de politie vervolgens snelheidscontroles. Menig automobilist zal zijn geschrokken. In die ophef zit een patroon. 

Op deze manier wordt privacy een sociale kwestie. Met als gevolg dat het beschermen van de privé-sfeer niet langer een hobby is van liberale lords, rijke belastingontduikers en een paar linkse activisten, maar een breed gedeelde zorg onder de bevolking.

Politie en justitie mogen (te) veel vertrouwen genieten in onze samenleving, dat geldt zeker niet voor de baas. Laat staan voor aanbieders van computerspelletjes. Zodra zij met onze gegevens gaan rommelen, is al snel een grens bereikt. Met dank aan Sony.

Lees alles bij de bron: degroene

Uw identiteit ligt onder vuur, zelfs terwijl u dit leest. Of je nu een e-mail beantwoordt, surft op het web, of online winkelt, overal is uw identiteit kwetsbaar voor dieven of hackers. Zelfs/zeker op uw mobiele telefoon, ID dieven liggen op de loer.

We overhandigen elke dag persoonlijk identificeerbare informatie. Identiteitsdieven weten dat en ze weten aan wie we het geven. In 2010, maakte de Privacy Rights Clearinghouse meer dan 590 datarisico's publiek bekend die invloed hebben op 11 miljoen Amerikanen 

Maar er zijn effectieve manieren om jezelf te beschermen tegen ID invallers. Hier zijn 10 tips, waaronder applicaties, websites en diensten, om u te helpen uw meest waardevolle bezit te beschermen: uw identiteit

Lees alles bij de (engelstalige) bron; laptopmag

PS: Tip 1 gaat over het Social Security Number en is vergelijkbaar met ons BSN

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt in haar nieuwe regelgeving het vermelden van de diagnose op de rekening van psychiaters en psychotherapeuten weer verplicht, ook bij patiënten die de behandeling zelf bekostigen.

Tevens moeten behandelgegevens gepseudonimiseerd bij de overheid (DBC-informatiesysteem) worden aangeleverd. Niemand kan dus een psychiater of psychotherapeut consulteren zonder dat dit buiten de spreekkamer wordt geregistreerd. De NZa dwingt behandelaren hun beroepsgeheim te doorbreken en negeert grotendeels de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Overheid en verzekeraars houden eraan vast omdat het marktwerking zou bevorderen en stijgende kosten zou beteugelen. Privacy van de patiënten wordt daaraan ondergeschikt gemaakt.

Lees alles bij de bron; financieeldagblad

Namens het Museum voor Communicatie interviewde Anne Geelen drie bloggende gezinnen. Zij zetten een grote hoeveelheid persoonlijke informatie online, waaronder foto's, verhalen en filmpjes van hun kinderen. De bloggende ouder vraagt niet altijd toestemming aan zijn of haar kinderen bij het plaatsen van deze informatie. Zou dat moeten? Het museum wil bezoekers bewust maken van de openbaarheid van deze informatie en hen zichzelf de vraag laten stellen: hoe ver zou ík gaan?

W.E. Blog nodigt de bezoeker ook uit een leuke e-card naar zichzelf te sturen. De foto die daarbij wordt genomen, zien ze plots in een vreemde setting terug. Een van de dingen die kunnen gebeuren met op blogs gepubliceerde foto's…

De tentoonstelling loopt tot en met 8 januari 2012

Lees alles bij de bron; mediawijzer bekijk hier de trailer

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha