Graag nodigen we u uit om op zondag 25 september 2016de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering bij te wonen. Bijgaand sturen we het concept Jaarverslag 2015 en de agenda. Wij hopen van harte u dan te mogen verwelkomen.
Met vriendelijke groet namens het bestuur van Burgerrechtenvereniging Vrijbit.

ALv

Het jaarverslag vindt U pdfhier

Alles bij de bron; Burgerrechten Vereniging Vrijbit