4 september ledenvergadering

1- toelichting op de werkzaamheden van de afgelopen maand,

2- Jaarverslag 2015 en voorbereiding Algemene Ledenvergadering
3- rechtszaken EHRM in zake gebruik biometrie en RFID chips voor paspoorten en ID-kaarten
4- rechtszaken tegen autoriteit Persoonsgegevens wegens afwijzen handhaafverzoeken 'gedragscode zorgverzekeraars'en stopzetting DIS.
5 Te bezoeken bijeenkomsten voor de komende periode.
4- Wat ter tafel komt

 Vooraankondiging Algemene ledenvergadering

Vergadering staat gepland op 25-9 in centrum Emma van 14-17 uur. Dus hopen we dat je dat in je agenda nog vrij hebt en in de gelegenheid bent om te komen.
Groet uit Utrecht namens het bestuur 

Bron en aanvullende info; Vrijbit