Een maatregel van de Indiase overheid tegen ruim 30 websites die weleens jihadistische uitingen hebben doorgegeven, heeft tot grote woede en verontwaardiging geleid. In reactie op de ophef heeft het Indiase 'Departement van Telecom' de blokkering van een viertal sites - Weebly, Vimeo, Daily Motion en Github - inmiddels teruggedraaid. Maar de overige sites zullen volgens een verklaring van het departement onbereikbaar blijven zo lang ze zich niet aan 'de wet van het land' houden.

Een van belangrijkste bezwaren lijkt de zijn dat deze sites het mogelijk maken anoniem berichten te posten. Daarmee wordt het voor de Indiase overheid uiteraard bijna onmogelijk om lieden die jongeren online ophitsen te traceren en ter verantwoording te roepen. De vier alsnog vrijgegeven sites hebben verklaard met de Indiase autoriteiten samen te werken, maar het is nog niet duidelijk in welke concrete maatregelen dat heeft geresulteerd.

Alles bij de bron; AutomGids