In Ethiopië is een nieuwe telecomwet van kracht geworden die het, op straffe van een forse boete en tot acht jaar cel, illegaal maakt om censuur door de overheid te omzeilen. Ook het treffen van maatregelen om je aan overheidscontrole te onttrekken (vermoedelijk door versleuteling) is straks strafbaar.

De wettekst is echter vaag en haakt in op een omstreden anti-terreurwet, zodat het makkelijk gebruikt kan worden om de vrije pers te onderdrukken. Ook het bezit en gebruik van apparatuur zonder speciale overheidslicentie is straks strafbaar. Journalisten vrezen dat hun mogelijkheden om contacten te onderhouden met bronnen in binnen- en buitenland onder de nieuwe wet worden ingeperkt.

Alles bij de bron; villamedia