De Nederlandse staat heeft zich schuldig gemaakt aan het schenden van zowel de Grondwet als het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens door contractuele voorwaarden op te leggen voor het verspreiden van foto’s van detentiecentra. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag dinsdag bepaald.

De zaak was aangespannen door fotograaf Robert Glas, die voor Vrij Nederland (VN) een fotoserie maakte waarin beelden voorkwamen van detentiecentra, waarin illegalen die hun uitzetting afwachten worden vastgehouden. Hij mocht de beelden pas publiceren nadat zowel hijzelf als Vrij Nederland een contract had gesloten met de staat. 

Dat contract is volgens het hof strijdig met de Nederlandse Grondwet. Die verbiedt namelijk zogeheten “preventieve censuur”. Daar houden de overtredingen volgens het gerechtshof echter niet op. Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (artikel 10) schrijft voor dat bij het aan banden leggen van het recht op persvrijheid een wettelijke grondslag is vereist. Volgens het hof was van dit laatste geen sprake.

Zowel in binnen- en buitenland beschuldigden belangenverenigingen voor journalisten de Nederlandse staat van censuur. De Nederlandse Vereniging van Journalist (NVJ) sprak van een principiële zaak en ook de internationale organisatie Verslaggevers Zonder Grenzen beschuldigde het ministerie van censuur. 

Alles bij de bron;  NRC