Een coalitie van rechtenexperts, waaronder David Kaye - speciale rapporteur over de vrijheid van meningsuiting bij de Verenigde Naties, laat in een gezamenlijke verklaring weten dat elke poging om de toegang tot internet te beperken “nooit gerechtvaardigd kan worden volgens de internationale mensenrechten”.

De manieren om mensen toegang tot internet te ontzeggen of beperken kan op verschillende manieren, allen in strijd met de internationale mensenrechten. Zoals het volledig uitschakelen van netwerken, het filteren en censureren van content en het fysiek overnemen van uitzendstudio's. En hoewel het gebruik van een zogeheten killswitch nog zeldzaam is, worden ze steeds vaker gebruikt door zowel democratische als opkomende naties. Vooral tijdens rellen, opstanden, demonstraties en publieke onrust.

De reden dat de discussie nu weer oplaait komt door het uitschakelen van internet in Burundi, een klein Afrikaans land. Als zoiets in Afrika gebeurt, klinkt het als een ver-van-je-bedshow, maar uit diverse bronnen blijkt dat zoiets ook steeds vaker dichter bij huis gebeurt. Zo liggen in Amerika enkele ambtenaren onder vuur voor het stilleggen van het mobiele netwerk in San Francisco tijdens een demonstratie in 2011. 

Alles bij de bron; ZDNet