De ondernemer Bob Sijthoff heeft het kort geding verloren dat hij had aangespannen tegen de Vereniging Wikimedia Nederland en de gelijknamige stichting. Sijthoff had bezwaar tegen een artikel over hem in Wikipedia. De ondernemer eiste daarom in een kort geding de vrijgave van de persoonsgegevens van één van de auteurs (Jacob H.)

De ondernemer wikipedia02.jpgBob Sijthoff heeft het kort geding verloren dat hij had aangespannen tegen de Vereniging Wikimedia Nederland en de gelijknamige stichting. Sijthoff had bezwaar tegen een artikel over hem in Wikipedia. De ondernemer eiste daarom in een kort geding de vrijgave van de persoonsgegevens van één van de auteurs (Jacob H.) van het artikel, verwijdering van het lemma en afsluiting van het adres www.wikipedia.nl.

 

De rechter volgde het argument van de advocaten van Wikimedia Nederland. Die stelden dat zij niet de juiste gedaagden zijn. De juridische verantwoordelijkheid voor de inhoud van Wikipedia ligt bij de Amerikaanse Wikimedia Foundation. “Nog daargelaten wat van de gestelde onrechtmatigheid van passages uit het artikel zij, de voorzieningenrechter is van oordeel dat Sijthoff, in het licht van de gemotiveerde betwisting van Wikimedia Nederland c.s., onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat Wikimedia Nederland c.s. zeggenschap heeft over de beschikbaarstelling en de inhoud van de Nederlandse versie van Wikipedia”, aldus de rechter in de motivatie van het vonnis.

Lees verder

Schrijf je in op onze wekelijkse nieuwsbrief!