45PNBANNER22
Gefaciliteerd door Burgerrechtenvereniging Vrijbit

Godslastering blijft strafbaar

Godslastering wordt als apart delict geschrapt - Het speciale artikel 147 over godslastering wordt toch uit het wetboek van strafrecht geschrapt. Het kabinet bespreekt vrijdag een voorstel van minister Hirsch Ballin (CDA) van justitie.

Lees verder...