Het bericht van cameratoezicht op de Laat in Alkmaar vanwege jongerenoverlast heeft tot vragen geleid. Het toezicht zou zijn ingesteld nadat alle ingezet acties om de overlast terug te dringen niet geholpen hebben...

...Op basis van de melding dat er is geprobeerd in contact met de ouders te komen, kan worden afgeleid dat de overlastgevers bekend zijn. De partij vraagt zich dan ook af wat de aanvullende acties richting de al bekende overlastgevers zijn. De ChristenUnie Alkmaar is ook bang dat door het plaatsen van camera's op de Laat het probleem slechts verschoven wordt naar andere plaatsen in de binnenstad.

Alles bij de bron; BeatFM