Er worden op grote schaal bodycams aangeschaft door de overheid en door bedrijven om toezicht te houden en om de veiligheid van de eigen medewerkers te vergroten. Organisaties die zich bekommeren om burgerrechten en privacy zijn meestal ook voorstander van bodycams, maar vragen zich wel af of de rechten van de gefilmden net zo goed zijn gewaarborgd als de rechten van de filmers. Om de politie een handje te helpen stellen zij uit eigener beweging beleidsregels op voor bodycams. pdfOp zoek naar beleid voor bodycams? Downloaden maar!...

....Stichting Freedom Inc. publiceerde eind 2016 al een Nederlandse versie van een mogelijk beleid voor bodycams. Ook daarin worden enkele fundamentele kwesties bij de kop gepakt, zoals de bewaartermijn voor beelden (niet langer dan tien weken als er geen incident is geregistreerd, maar minstens enkele jaren 'in geval van een dispuut') en openbaar maken van beelden ('als alle betrokkenen toestemming hebben verleend').

De Amsterdamse politie publiceerde in februari 2017 een document over bodycams. Dat document werd aan de Amsterdamse gemeenteraad gestuurd om ze te informeren over de pilot met ruim honderd bodycams die in 2017 en 2018 wordt gehouden. Ook daarin komen veel van deze onderwerpen aan bod, zoals de wettelijke grondslag en de bewaartermijn. Het lijkt logisch te veronderstellen dat er de komende jaren - net als in de Verenigde Staten - verschillende updates zullen verschijnen van deze documenten. Er zijn eenvoudigweg nog te veel onderwerpen waar de wet- en regelgeving veel ruimte voor verschillende interpretaties open laat. De ervaringen in de praktijk, de wetgever en de rechters zullen stapje voor stapje duidelijk maken welke kant het opgaat. 

Alles bij de bron; SlimBekeken