Tata Steel heeft het kort geding verloren dat het tegen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied had aangespannen wegens het cameratoezicht op een kooksgasfabriek van de staalfabrikant. Volgens Tata Steel is het cameratoezicht onrechtmatig en maakt het een inbreuk op de privacy van haar werknemers. De staalfabrikant stelt dat dergelijk toezicht alleen mag als er een bijzondere wettelijke basis is en die zou in de huidige wetgeving ontbreken...

... De camera die de omgevingsdienst in februari plaatste bevindt zich buiten het terrein van Tata Steel, op zo’n 450 meter afstand van het productieproces waarop de dienst toezicht wil houden. De camera filmt de omgeving van de fabriek continu. De beelden waarop bij het terugkijken zwarte rook is te zien, worden opgeslagen. Tevens wordt een "privacy-block" toegepast waarbij het onderste deel van de fabriek niet zichtbaar is. 

De voorzieningenrechter oordeelt dat de camera-inzet van de omgevingsdienst is toegestaan. Aan de hand van foto's en beeldmateriaal die de omgevingsdienst heeft laten zien, is het volgens de rechter hoogst onaannemelijk dat bij de verwerking van het beeldmateriaal medewerkers van Tata Steel zijn te herkennen. Volgens de rechter is een bijzondere wet niet nodig, omdat het toezicht niet gericht is op het herkenbaar in beeld brengen van personen om informatie over hen te verzamelen. Daarvan is ook niet of nauwelijks sprake.

Alles bij de bron; Security