NS verwacht nog dit jaar tussen 2250 en 2300 nieuwe camera’s te introduceren in de treinen. Momenteel is 64 procent van de treinen uitgerust met camera’s. Eind 2023 is dat naar verwachting tussen 70 en 74 procent.  Ook wordt ingezet op meer camera’s op stations. Hoeveel camera’s daarvoor nodig zijn wordt per situatie bekeken door NS, ProRail en gemeenten. 

Handhavers van de NS met boa-bevoegdheid moeten vanaf het najaar toegang krijgen tot het rijbewijzenregister, zodat zij de identiteit van iemand die geen papieren heeft snel kunnen vaststellen. Uit cijfers van NS blijkt dat van de dertienduizend keer dat de politie werd ingeroepen meer dan de helft voor het vaststellen van de identiteit was.

Door boa’s toegang te geven tot het rijbewijzenregister van de RDW verwacht de staatssecretaris dat de identiteit van overlastplegers sneller is vast te stellen. Invoering kan volgens Heijnen niet eerder, omdat regelgeving moet worden aangepast.

Alles bij de bron; Beveiliging