Het Groningse bedrijventerrein Westpoort krijgt nog dit jaar cameratoezicht. In eerste instantie worden er drie camera's geplaatst.

Het cameratoezicht moet bijdragen aan de collectieve veiligheidszorg op het bedrijventerrein. Het initiatief voor cameratoezicht op Westpoort wordt gedragen en gefinancierd door de gevestigde bedrijven, met bijdragen vanuit het Fonds Ondernemend Groningen en de gemeente.

Afgelopen jaren is het onderwerp cameratoezicht, als onderdeel van de collectieve beveiliging van de bedrijventerreinen in Groningen, steeds nadrukkelijker op de agenda gekomen. In dat kader heeft het college eind 2012 ook een principebesluit genomen om cameratoezicht onder voorwaarden toe te staan. Daarbij is vastgelegd dat definitieve plannen voor toetsing aan de gestelde voorwaarden aan het college worden voorgelegd.

Een stichting waarin de ondernemersverenigingen, politie, brandweer, beveiligingsorganisatie en gemeente zijn verenigd, kijkt ook stadsbreed naar de mogelijkheden voor cameratoezicht. Afhankelijk van draagvlak en financieringsmogelijkheden worden vervolgstappen voorbereid.

Bron; CCV