De gemeente Alkmaar gaat 8 toezichthouders en 6 politieagenten een bodycam geven. De bodycams worden ingezet als aanvulling op de vaste openbare orde camera’s van de gemeente*. De toezichthouders van de gemeente krijgen de bodycams in het najaar van 2016. Een aantal politiemensen krijgt de camera's alleen in bijzondere gevallen, zoals bij evenementen.

Een eerste evaluatie wordt voorgesteld na een half jaar en daarna in ieder geval jaarlijks. Over de wijze van evalueren worden nadere afspraken gemaakt.  De gemeente beheert en betaalt de bodycams - ook die van de politie.

*eerder werd al bekend dat Alkmaar ook camera-drones laat vliegen over het centrum van de stad

Alles bij de bron; SlimBekeken