De gemeente Maastricht maakt al een jaar foto’s van bedelaars die in de stad overlast veroorzaken. Volgens woordvoerder Gertjan Bos worden de foto’s gemaakt om de groep bedelaars in kaart te brengen. ‘Als we de indruk hebben dat de overlast weer toeneemt, dan laten we de foto’s zien aan onze Boa’s. Deze kunnen dan gerichter optreden: een onbekende bedelaar krijgt dan een waarschuwing. Maar als je wordt herkend van de foto dan krijg je eerder een boete’.

De foto’s worden gemaakt van bedelaars die door de politie worden opgepakt en bekeurd. ‘En dan nog alleen op vrijwillige basis.’  Bedelaars die enige tijd uit beeld blijven vallen uit het systeem: de foto’s worden niet langer dan anderhalve week bewaard en worden nergens gepubliceerd.

Een bedelaar is een bedelaar als hij geld vraagt zonder daar een noemenswaardige prestatie tegenover te zetten: ‘We hebben ook straatmuzikanten die geld ophalen. Zij hebben daar dan een vergunning voor. Zo niet, dan vallen ze voor ons al snel onder de categorie bedelaars'.

Alles bij de bron; binnenlandsbestuur


Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha