45PNBANNER22
Gefaciliteerd door Burgerrechtenvereniging Vrijbit

Cameratoezicht

Spijkenisse zet camera's in tegen mogelijke relschoppers

Spijkenisse probeert uit alle macht rellen zoals in Heesch over de komst van een asielzoekersopvang te voorkomen. Zo wordt met mobiele camera's het stadhuis continu in de gaten gehouden. Dat heeft de politie besloten. De camera's filmen ook de bezoekers die dinsdagmiddag en -avond op een informatiemarkt over de vluchtelingenopvang afkomen.

,,We laten telkens kleine groepjes binnen. Van tevoren moeten mensen zich opgeven, telefonisch of schriftelijk. Inwoners die op de bonnefooi komen, mogen alleen naar binnen als het rustig is'', zegt Ferdinand Fransen, de woordvoerder van burgemeester Mirjam Salet. 

Alles bij de bron; AD


Stiekem filmen personeel kost werkgever veel geld na rechtzaak

Drie werknemers werden ontslagen omdat ze bezwaar maakten tegen heimelijk cameratoezicht dat door de directie op hun werkplek was opgehangen. De rechter zorgde ervoor dat ze een ontslagvergoeding kregen die fors hoger is dan normaal.

De directie van een Fries bedrijf besloot verborgen camera's op te hangen: er ontbrak geld uit de kassa en gereedschap verdween. Werknemers ontdekten de camera's toen ze hun werkplek aan het opruimen waren en wilden een uitleg van de directie. Die vertelde over de aanleiding voor de camera's, maar een deel van het personeel vond die uitleg onvoldoende. Ze stuurden een brief aan de directie waarin ze bezwaar maakten tegen de verborgen camera's.

De brief werd niet gewaardeerd door de directie: de schrijvers van de brief werden per direct op non-actief gesteld. De kantonrechter verwijt de werkgever dat de camera's aan vrijwel geen enkele wettelijke eis voldeden.

Eisen aan camera's op de werkplek:

  • Alleen als de werkgever een gerechtvaardigd belang heeft
  • Afwegen bedrijfsbelang tegen privacybelang werknemers
  • Beelden niet langer bewaren dan noodzakelijk
  • Ondernemingsraad moet toestemming geven
  • Werknemers moeten worden geïnformeerd over de mogelijkheid van verborgen camera's
  • Melding bij Autoriteit Persoonsgegevens

Ontslagvergoeding

De werkgever heeft ernstig verwijtbaar gehandeld en moet een billijke vergoeding betalen: drie maal de normale transitievergoeding. Voor de drie werknemers komt dat neer op ruim 100.000 euro.

Lees de uitspraak van de Rechtbank Noord Nederland.

Bron; SlimBekeken


Cameratoezicht Stadshart Amstelveen met drie jaar verlengd en A'dam start nieuw project naast Amstel Station

De burgemeester van Amstelveen deelde de gemeenteraad mee dat het cameratoezicht in het Stadshart van Amstelveen met drie jaar verlengd wordt. Het zou volgens haar onjuist zijn nu met cameratoezicht te stoppen omdat de situatie in het gebied dit niet toelaat. In het gebied zijn geregeld zakkenrollers actief. Daarnaast heeft de burgemeester in haar afweging meegenomen 'wat er op dit moment allemaal in de wereld gebeurt'. Daarmee doelde zij wellicht op de terreurdreiging.

Het is volgens de burgemeester niet goed mogelijk om aan te geven wat de camera's opleveren omdat ze deel uitmaken van een pakket aan maatregelen. Het is de combinatie van alle maatregelen die effect oplevert, waardoor niet goed is te zeggen wat het resultaat van alleen de camera's is.

De fractie van GroenLinks stelde vragen over camera's die op woningen van studenten zijn gericht. De burgemeester liet weten dat er richtlijnen zijn die inkijken voorkomen en technische oplossingen ('maskeren').

Amsterdam breidt het cameratoezicht in de stad uit met een nieuw cameragebied: de Wenckebachweg naast Amstel Station. Bewoners en bezoekers voelen zich onveilig en er is een zedendelict gebeurd. Andere maatregelen hebben nog onvoldoende effect gehad. De Wenckebachweg is gedeeltelijk versmald en verlegd vanwege bouwactiviteiten. Er is daardoor minder verkeer en dus ook minder sociale controle in het gebied.

Er is al extra inzet van de politie en gemeentelijke handhavers in stille uren. Verder zijn bosjes gesnoeid, spiegels geplaatst en is de verlichting verbeterd, maar dat heeft nog niet genoeg opgeleverd en daarom besluit de gemeente camera's te plaatsen.

Alles bij de bron; SlimBekeken [A'veen] & [A'dam]

Nubo: de 4G IP-camera die altijd online is

In essentie is de Nubo gewoon een netwerkcamera. Het grote verschil: je hoeft geen ethernet- of wifiverbinding nabij te hebben. De Nubo werkt met ingebouwde 4G-connectiviteit en is dus altijd online. Panasonic heeft ter ondersteunig daarvan een eigen (virtueel) netwerk. De camera kost 349 euro, maar het hoeft niet te verrassen dat daar geen toegang tot het Panasonic-4G-netwerk bij zit inbegrepen. Daarvoor betaal je 9,99 tot 99,99 euro per maand, al naargelang hoeveel cloudopslag je wil. 

Alles bij de bron; ZDNet


Transportbedrijf stopt met filmen chauffeurs in hun cabine

Een transportbedrijf uit het Utrechtse 't Goy stopt na onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens (pdf) met het filmen van chauffeurs in vrachtwagens. De beelden werden vastgelegd en bewaard bij een plotselinge abrupte beweging van de vrachtwagen. 

Het bedrijf bleek deze camerabeelden te gebruiken om de chauffeurs aan te spreken op hun rijgedrag. "Het doel was om het rijgedrag te verbeteren", aldus de Autoriteit Persoonsgegevens. "Het is voor dit doel echter niet proportioneel om de chauffeurs gedurende hun werktijd onafgebroken te filmen." De chauffeurs staan hierdoor continu onder toezicht, wat de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de chauffeurs te groot maakt en waardoor het transportbedrijf in strijd met de wet handelde. Het transportbedrijf heeft inmiddels ook het eerder opgenomen beeld- en geluidsmateriaal gewist...

...Werkgevers mogen hun personeel in beginsel niet controleren met camera’s. Dit mag alleen als het cameratoezicht noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat de werkgever het doel, bijvoorbeeld fraudebestrijding, niet op een andere manier kan bereiken. Hierbij moet de werkgever eerst nagaan of er geen andere mogelijkheid is die minder ingrijpend is voor de privacy. De werkgever moet een privacytoets uitvoeren en de belangen van de werknemers afwegen tegen zijn eigen belang. Ook moet de werkgever de plannen vooraf met de ondernemingsraad bespreken.

Alles bij de bron; Security


ADO den Haag; Wie zich hier misdraagt, wordt vroeg of laat gepakt

De politie in Den Haag wilde vorig jaar wel eens weten of de afdeling veiligheid van ADO Den Haag wist wie er allemaal in het beruchte Vak Midden Noord zitten. Veiligheidsmensen van ADO namen de proef op de som en drukten een enorme foto af van de betreffende vakken. Meer dan de helft van de fans werd met het blote oog herkend. De rest werd in kaart gebracht via eigen opsporingsmiddelen. Uitkomst: bijna honderd procent opsporingsgarantie. Big brother is watching you.

...ADO Den Haag kan sinds de verhuizing naar het Kyocera Stadion (2007) een zero tolerance-beleid hanteren. Omdat het oude Zuiderpark een vrijstraat was voor onruststokers , was verbeterde beveiliging een halszaak. Overal kwamen camera’s, er kwam een systeem waarmee de bron van spreekkoren kan worden gedetecteerd en de club plaatste in clubkaarten een chip met biometrische gegevens. Seizoen- en clubkaarthouders moeten in het stadion in een scanner kijken. Kiest ADO voor honderd procent gezichtsherkenning, dan komt niemand erin op een kaart van een ander. Meer dan honderd mensen hebben er momenteel een stadionverbod.

Maar wat als iemand zonder clubkaart vier kaarten koopt via het online ticketsysteem bij een sigarenzaak? Ook dan kan ADO de identiteit van de betreffende bezoekers achterhalen. Dat gebeurde bij één van de mannen die meedeed aan de oerwoudgeluiden. Een kwestie van manuren en rechercheren...

...De pakkans is het grootste wapen waarmee ADO schermt. Soms wendt Roeg zich op voorhand al tot jongens die een potentieel probleem voor de club kunnen zijn en van wie hij weet dat ze de politie liever mijden. „Dan zeg ik: je bent lekker bezig bij ADO. Maar als jij de crimineel wil spelen, ga dan vooral niet in de schijnwerpers van ADO staan. Het is de snelste weg om bekend te worden bij de politie. Voorbeelden genoeg van jongens die via ADO zijn gepakt voor andere zaken.”

Alles bij de bron; NRC


Nederlands bedrijf ontwikkelt 'Big Brother'-lantaarnpaal met spy-camera

Het bedrijf Innolumis brengt binnenkort een heel nieuw type armatuur voor straatverlichting op de markt. Een armatuur, waar niet alleen ledlicht in zit, maar ook een camera en meetapparatuur voor bijvoorbeeld fijnstof. Voor de slimme lantaarnpaal blijft niets verborgen. De camera leest nummerborden van een grote afstand. Passanten kunnen worden gevolgd via hun mobieltjes. Afwijkingen in temperatuur of andere waardes worden direct zichtbaar.  

"De discussie over privacy zal er door oplaaien'', zegt directeur Gert Grolleman. "Maar uiteindelijk zal het net zo gaan als met de digitale patiëntendossiers. Daar hoor je nu niemand meer over. Omdat we het toch prettig vinden als onze gegevens beschikbaar zijn als het nodig is."

,,...wij hebben een belangrijke strategische stap gezet, met het Belgische Option hebben wij nu een partner die alles weet van draadloze verbindingen. Dat zet ons op een voorsprong. Wij bieden het complete pakket aan: niet alleen een high tech armatuur, ook de software om de informatie te verwerken en toegankelijk te maken.'' In België zullen de eerste pilots met de 'Big Brother-paal' plaatsvinden. "Uit de pilots gaan we lessen trekken. Eind van dit jaar denken we zover te zijn dat we met onze toepassingen de markt op kunnen." De directeur is ervan overtuigd dat de lantaarnpaal uitgroeit tot een steunpilaar voor de politie.

Alles bij de bronnen;  Security & AD


Gemeente Gouda haalt deel van de camera's weg

'Met 97 camera’s staat Gouda na Den Haag op de tweede plaats met relatief veel camera’s', aldus burgemeester Milo Schoenmaker. De burgemeester hoopt de jaarlijkse kosten van 1 miljoen euro, vooral door personeelskosten voor rechtstreeks toezicht te reduceren door samenwerking met de politie te intensiveren en door flexibele camera's in te zetten. Stadstoezicht kijkt dagelijks tot 21.00 uur en in het weekend tot 04.00 uur naar de camerabeelden. 

Volgens Gouda wordt cameratoezicht in andere gemeenten op de politiemeldkamer uitgelezen, waardoor de politie ook een groot deel van de kosten draagt. De gemeente Gouda wil dat gaan uitzoeken, bijvoorbeeld door de politie in de weekenden naar de beelden te laten kijken. Ook de inzet van flexibele camera's moet de kosten omlaag brengen. Die camera's worden voor korte tijd ingezet en weer verwijderd als de rust is weergekeerd.

== Naschrift  (redactie Slim Bekeken) ==

Interessante uitspraak dat 'andere steden' hun camerabeelden op de politiemeldkamer laten uitlezen. Welke steden dat zijn zegt de burgemeester er niet bij. Voor zover wij weten hebben gemeenten die rechtstreeks toezicht willen op hun eigen camera's daar altijd een eigen centrale voor opgericht. Soms in een politiegebouw en soms ook met politiemensen ter plaatse. Ook regionale initiatieven bieden zo'n combinatie van toezichthouders en politie in dezelfde ruimte. In Den Haag is een bijzondere situatie omdat daar ook alle ambassades zitten waar camerabeelden van worden bekeken.

Maar voor zover bij ons bekend is er nog geen enkele gemeente die haar camerabeelden laat bekijken in de echte politiemeldkamer. Die meldkamers zijn ook helemaal niet ingericht qua techiek en personeel, voor het soort preventief toezicht met behulp van camera's waar gemeenten behoefte aan hebben. Wel kunnen camerabeelden in noodsituaties worden doorgestuurd naar die meldkamers. Maar de beoordeling of er een incident gebeurt en of die beelden interessant zijn voor de inzet van politie op straat wordt volgens ons (nog?) nergens in de politiemeldkamers uitgevoerd.

Bron;  SlimBekeken