45PNBANNER22
Gefaciliteerd door Burgerrechtenvereniging Vrijbit

Cameratoezicht

Extra BOA's & mobiele camera’s moeten Brunssum veiliger maken

Brunssum krijgt twee of drie mobiele camera’s. Dat is volgens de gemeenteraad hard nodig omdat steeds meer inwoners zich onveilig voelen in hun eigen buurt. De vraag is of vast videotoezicht dat kan verhelpen...

...Dat probleem wil Brunssum ondervangen door verplaatsbare camera’s in te zetten. Nieuwe regels maken het mogelijk camera’ zonder al te veel bureaucratische rompslomp naar een andere plek kunnen te dirigeren.

Er is nog een andere bedenking te maken bij cameratoezicht. Volgens deskundigen werkt alleen het inzetten van extra ‘ogen’ niet of nauwelijks. In combinatie met extra toezicht door Bijzondere Opsporings Ambtenaren (BOA’s) kan cameratoezicht wel effect hebben. Vandaar dat Brunssum ook het aantal BOA’s wil uitbreiden. Dat aantal is in 2014 ingekrompen, waarna er minder boetes werden uitgedeeld. BOA’s moeten naast wijkagenten zorgen voor extra toezicht, zodat burgers zich veiliger kunnen voelen.

Alles bij dde bron; deLimburger [via SlimBekeken]


Ook Barneveld aan de mobiele camera's

De gemeente Barneveld heeft vanaf dit najaar de mogelijkheid om mobiel cameratoezicht in te zetten in openbare ruimten, als er ergens sprake is van aanhoudende overlast door bijvoorbeeld hangjongeren, zakkenrollers, drugsdealers of vandalen. De Algemene plaatselijke verordening (APV) wordt hiertoe aangepast.  ,,We willen mobiel cameratoezicht inzetten op plekken waar we overlast ervaren. Wellicht helpt dit om de hinder te beëindigen'', zegt gemeentewoordvoerder Bertil Rebel.

De gemeente heeft overigens al sinds 2012 een mobiele camera in gebruik. Die wordt tot nu toe alleen ingezet door de politie en op privéterreinen, zoals schoolpleinen. Door de wijziging van de landelijke wetgeving krijgt de gemeente nu de mogelijkheid om deze mobiele camera ook in de openbare ruimte in te zetten. ,,De burgemeester kan door de aanpassing van de APV mobiel cameratoezicht direct toepassen in een bepaald gebied als de handhaving van de openbare orde hierom vraagt'', aldus het college.

De burgemeester moet bij de inzet van mobiel cameratoezicht wel kunnen aantonen dat de inbreuk op de privacy van inwoners gerechtvaardigd is. Er zijn sowieso veel voorwaarden aan mobiel toezicht waaraan de gemeente moet voldoen voordat dit middel kan worden ingezet, zo worden mobiele camera's nooit 'stiekem' ingezet. In een gebied waar dit toezicht wordt ingezet, moeten borden het publiek daarover informeren. Ook moet de gemeente het vooraf kenbaar maken als ze camera's wil gebruiken. 

Alles bij de bron; BarneveldseKrant [via; SlimBekeken]


Cameratoezicht in flatgebouwen levert resultaten op

Patrimonium woonservice installeerde intelligente camera's is 31 flatgebouwen in Veenendaal. Het doel van de plaatsing van de camera's was het vergroten van het gevoel van veiligheid van bewoners en gedragsbeinvloeding. Ook werden opgenomen beelden gebruikt om schades te verhalen en criminele activiteiten op te lossen en deze terug te dringen.

De politie heeft diverse camerabeelden opgevraagd voor onder meer overlast van jongeren, diefstal, vernieling, mishandeling, criminele activiteiten en inbraak. Dat leidde tot het betalen van schade en taakstraffen. In 28 gevallen was er sprake van ernstig vandalisme en mishandeling, in 38 gevallen van ernstige jongerenoverlast, in 46 gevallen van vervuiling van lift of de algemene ruimte en in 60 gevallen ging het om het dumpen van grofvuil, vuilniszakken en (oud)papier. Betrokkenen kregen rekeningen tot totaal 15.000 euro. 

Alles bij de bron; SlimBekeken & VeenendaalseKrant


2 x Cameratoezicht; Continuering en uitbreiding in Sittard-Geleen & Vlaardingen onderzoekt flexibel cameratoezicht

In 2014 startte Sittard-Geleen met cameratoezicht in de twee centra. Na een evaluatie is besloten de camera's nog minimaal vijf jaar te laten hangen en op een aantal plekken worden in totaal vier camera's bijgeplaatst. De burgemeester geeft aan dat het aantal incidenten in de uitgaanscentra sterk gedaald is. 'Dat was in eerste instantie de doelstelling van het cameratoezicht dus dat rechtvaardigt continuering.' Camera's worden ook ingezet bij de aanpak van drugsgerelateerde overlast en de burgemeester is ervan overtuigd dat de camera's ook bijdragen aan het veiligheidsgevoel van bezoekers.

De gemeente Vlaardingen onderzoekt onderwijl de mogelijkheden om een verrijdbare mobiele camera unit (VMCU) in te zetten op strategische locaties. Er wordt gekeken of het glasvezelnetwerk op de verschillende locaties toereikend is, de APV moet worden aangepast en ook zal de gemeente regels voor het gebruik van de mobiele camera's op papier zetten.

Bron; SlimBekeken 1 & 2


België; Met de herziene camerawet mogen bewakingsfirma's voortaan beelden in realtime bekijken

De huidige camerawet wordt hervormd zodat er een afzonderlijk wettelijk kader komt voor niet-politioneel gebruik en voor het gebruik door de politie. Nieuw is dat privébewakingsfirma's voortaan camerabeelden in realtime kunnen bekijken. De politie kan ook gebruik maken van bodycams, indien de agenten herkenbaar zijn als politiemensen en ze voorafgaandelijk melden dat ze opnames maken. Het wettelijk kader wordt ook losgekoppeld van de technologie zodat vlotter kan ingespeeld op nieuwe technologieën. Zo bleek op een toelichting van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon.

Het wettelijk kader geldt voor vaste bewakingscamera's, tijdelijke vaste camera's en mobiele camera's. Die kunnen al dan niet intelligent zijn, zoals de ANPR-camera's voor nummerplaatherkenning. Al deze types kunnen door de politie in de openbare ruimte gebruikt worden. De vaste camera's kunnen ook gebruikt worden in luchthavens, stations, havens en plaatsen met een specifiek risico, die in een in de ministerraad overlegd koninklijk besluit worden vastgelegd. Hetzelfde geldt voor tijdelijke vaste camera's, die bovendien ook gebruikt worden bij persoonsbescherming, zoals het bewaken van de oprit van een minister. In besloten, voor het publiek niet-toegankelijke plaatsen is het gebruik van (tijdelijke) vaste camera's door de politiediensten niet toegelaten. 

Het gebruik van camera's moet steeds gemeld worden, hetzij met pictogrammen voor vaste camera's, hetzij met een waarschuwing dat men opnames maakt bij bodycams. Daarvan kan afgeweken worden bij informatiegaring in het kader van terrorisme, of wanneer het zichtbaar gebruik de operatie ondoeltreffend maakt of een gevaar voor de fysieke integriteit oplevert...

...De herziening van de camerawet werd woensdag in eerste lezing door de ministerraad goedgekeurd na advies van de privacycommissie en na overleg met de staatssecretaris voor Privacy en de politievakbonden. De tekst wordt nu voor advies na de Raad van State gestuurd en moet dan nog in tweede lezing goedgekeurd worden voor hij naar het parlement gestuurd wordt.

Nog meer bij de bron; HLN  [Thnx-2-Luc]


'Big Brother' bij Belgische politie [art.2]

De Belgische politie mag verborgen camera's gaan inzetten om terreurverdachten, teruggekeerde Syriëgangers en radicaliserende mensen te volgen, voordat er een gerechtelijk onderzoek loopt. Ook wil de regering dat agenten bodycams kunnen dragen. Dat heeft de ministerraad woensdag besloten. 

"De bodycam is niet alleen een extra hulpmiddel bij interventies, het biedt ook mogelijkheden bij de algemene werking", aldus Jambon (Binnenlandse Zaken) . ,,Ik zie het ook als extra bescherming voor de politie in vaak toch gevaarlijke omstandigheden." Het parlement moet zich na de zomer over het wetsvoorstel buigen.

Alles bij de bron; AutomGids


Nest presenteert slimme buiten bewakingscamera

De Nest Cam Outdoor is een kleine, ronde camera die buiten gemonteerd kan worden en bestand is tegen alle weersomstandigheden. Net als de reguliere Nest Cam voor binnen, is het buitenmodel voorzien van slimme software.

Die software herkent mensen en objecten, en gebruikers kunnen de camera zo instellen dat die beelden opslaat of een notificatie stuurt als er iemand op een bepaalde plek komt. De camera kan mensen onderscheiden van bijvoorbeeld katten, met behulp van algoritmes van Google. De camera heeft ook een speaker en microfoon, zodat gebruikers zelfs als zij niet thuis zijn via hun smartphone met bezoekers kunnen spreken. Daarnaast heeft de camera nachtvisie. De Nest Cam Outdoor kan worden verbonden via wifi, en hoeft enkel op de elektriciteit te worden aangesloten.

Voor het gebruik van alle functies moeten gebruikers een abonnement op de dienst Nest Aware nemen. Dan slaat de camera beelden continu op, en zijn die tien of dertig dagen terug te kijken. Zo'n abonnement kost 10 of 30 euro per maand.

Alles bij de bron; NU


 

Die drone die jou vanaf nu op straat mag filmen? Die is voor de openbare orde

Gemeenten hebben sinds 1 juli meer mogelijkheden tot cameratoezicht. Zij mogen surveillancedrones gaan inzetten. Of ze dat doen, beslissen de burgemeesters. Zonder dat er een onafhankelijke toets is. Dit roept een aantal fundamentele vragen op over onze privacy.

Gemeenten konden al surveillancecamera’s ophangen in de openbare ruimte; nu kunnen zij het cameratoezicht ‘meer flexibel’ toepassen, door ook mobiele camera’s in te zetten. Denk aan: camera’s die op een aanhangwagen staan of die eenvoudig kunnen worden vastgemaakt (en weer verwijderd). De wetswijziging die deze nieuwe bevoegdheid mogelijk maakt is dan ook riant door beide Kamers aangenomen. Alleen de Partij voor de Dieren stemde tegen.

Maar Gerdo Kuiper meent dat de ware consequenties van de wet niet goed tot onze volksvertegenwoordiging zijn doorgedrongen. De promovendus rechten en rechtsfilosofie aan de Universiteit van Amsterdam doet al een paar jaar onderzoek naar de gevolgen van veiligheidsmaatregelen voor privacy, waaronder deze wet. Want: de wet geeft burgemeesters óók de macht om vliegende camera's in te zetten om de publieke orde te handhaven.

Bron; deCorrespondent [PDF]