45PNBANNER22
Gefaciliteerd door Burgerrechtenvereniging Vrijbit

Cameratoezicht

Big Brother stad Alkmaar gaat bodycams gebruiken

De gemeente Alkmaar gaat 8 toezichthouders en 6 politieagenten een bodycam geven. De bodycams worden ingezet als aanvulling op de vaste openbare orde camera’s van de gemeente*. De toezichthouders van de gemeente krijgen de bodycams in het najaar van 2016. Een aantal politiemensen krijgt de camera's alleen in bijzondere gevallen, zoals bij evenementen.

Een eerste evaluatie wordt voorgesteld na een half jaar en daarna in ieder geval jaarlijks. Over de wijze van evalueren worden nadere afspraken gemaakt.  De gemeente beheert en betaalt de bodycams - ook die van de politie.

*eerder werd al bekend dat Alkmaar ook camera-drones laat vliegen over het centrum van de stad

Alles bij de bron; SlimBekeken


5 jaarlijkse evaluatie van cameratoezicht is voor gemeenten niet meer verplicht

In 2006 besloot de gemeente Goes het cameratoezicht elke vijf jaar te evalueren: de evaluatie van 2006-2011 is met een beroep op de Wet openbaarheid bestuur opgevraagd en opgestuurd: de PDF is nog beschikbaar bij Rejo Zenger.

Het is overigens niet verplicht cameratoezicht te evalueren, zoals sommige gemeenten denken. In het oorspronkelijke wetsvoorstel was wel een verplichting opgenomen, maar de Tweede Kamer heeft besloten die verplichting te schrappen. Gemeenten mogen dus zelf bepalen op welke manier ze willen voldoen aan de eis van noodzakelijkheid - wat wel een wettelijke verplichting is.

Alles bij de bron; SlimBekeken

NB; in de mail ontving ik deze aanvulling op dit artikel;

Jullie hebben een artikel van mij overgenomen en wekken in dit artikel de suggestie dat ik iets nieuwswaardigs opschreef. Dat is niet het geval, hoor. Het oude wetsvoorstel waar ik naar verwees is uit 2003 en het besluit de verplichting tot evaluatie te schrappen is uit 2005 of 2006. De titel die jullie aan het verhaal gaven dekt de lading dus niet.

Het blijkt te staan in Handelingen TK 2004-2005, 4219

"Minister Remkes:

Ik vind het verstandig als gemeentebesturen periodiek de vanzelfsprekende vraag onder ogen zien of het cameratoezicht in een bepaald gebied nog wel het doel heeft dat werd beoogd toen het besluit werd genomen. Ook hiervoor geldt dat ik er voldoende vertrouwen in heb dat gemeenten dat gaan doen. Bij nader inzien vind ik het niet nodig dat wij dat bij wet regelen."

Met dank aan Sander Flight voor de updates 


Nest Cam gaat slimme videoherkenning Google gebruiken

De Nest Cam, de slimme beveiligingscamera van Alphabet-dochter Nest, gaat de beeldherkenningsalgoritmes van Google inzetten. De camera zal eigenaren voortaan een notificatie sturen als een persoon op de beveiligingsbeelden wordt herkend, zo maakt het bedrijf donderdag bekend. Eerder werden al notificaties gestuurd als beweging werd herkend, maar gaf de notificatie geen details over de bron van die beweging.

In eerste instantie worden alleen mensen herkend, maar in de toekomst zal dat vermoedelijk worden uitgebreid naar andere categorieën, zegt Lionel Guicherd-Callin van Nest. De app van Nest krijgt een update die het makkelijker moet maken om beelden uit het verleden terug te kijken. Mensen zonder betaald Nest Aware-abonnement kunnen voortaan de hoogtepunten van de afgelopen drie uur terugkijken, terwijl abonnees van de dienst langer terug kunnen kijken.

Alles bij de bron; NU


Gezichtsherkenning met camera's: Duitsland verdeeld

In Duitsland wil de minister van binnenlandse zaken met camera's gezichten gaan herkennen. Volgens hem is de techniek beschikbaar. Het voorstel is om de software te gebruiken op stations en vliegvelden. Andere partijen zijn minder enthousiast.

Bondskandelier Angela Merkel zei al eerder: "Dat was vroeger videobewaking was, zal in de nabije toekomst bijvoorbeeld ook gezichtsherkenning zijn". 

In Duitsland oordeelt het 'Bundesverfassungsgericht', het grondwettelijk hof, over de juridische toelaatbaarheid van dit soort technieken. In het verleden viel de beoordeling vaak in het voordeel van de privacybescherming uit. In 2008 oordeelden de rechters dat informatie van verschillende camera's niet aan elkaar mocht worden gekoppeld om te zien hoe een persoon zich beweegt. Dat zou een te grote inbreuk op de 'informationele zelfbeschikking' zijn. Gezichtsherkenning gaat nog veel verder, dus het is de vraag hoe het gerecht daarover denkt. 

Alles bij de bron; SlimBekeken


Bewegingsmelder die mensen kan tellen

Tijdens de vakbeurs Security in Essen volgende maand introduceert Optex een op een 360 camera gebaseerde bewegingsmelder die passanten telt met volgens de fabrikant een nauwkeurigheid van 98 procent.

Het apparaat is bedoeld voor onder andere winkels en musea, die inzicht willen hebben hoe druk het op bepaalde tijden is. Tijdens de beurs is met de sensor te zien hoeveel mensen de stand van de fabrikant bezoeken. Bijzonder is dat ook wordt bijgehouden in welke richting mensen lopen. Het apparaat werkt samen met diverse softwareplatforms voor uitgebreide analyse van bewegingen binnen het beeldbereik. Optex toont verder diverse op laser gebaseerde detectoren voor terreinbeveiliging.

Bron; BeveilNieuws [Thnx-2-Luc]


Extra BOA's & mobiele camera’s moeten Brunssum veiliger maken

Brunssum krijgt twee of drie mobiele camera’s. Dat is volgens de gemeenteraad hard nodig omdat steeds meer inwoners zich onveilig voelen in hun eigen buurt. De vraag is of vast videotoezicht dat kan verhelpen...

...Dat probleem wil Brunssum ondervangen door verplaatsbare camera’s in te zetten. Nieuwe regels maken het mogelijk camera’ zonder al te veel bureaucratische rompslomp naar een andere plek kunnen te dirigeren.

Er is nog een andere bedenking te maken bij cameratoezicht. Volgens deskundigen werkt alleen het inzetten van extra ‘ogen’ niet of nauwelijks. In combinatie met extra toezicht door Bijzondere Opsporings Ambtenaren (BOA’s) kan cameratoezicht wel effect hebben. Vandaar dat Brunssum ook het aantal BOA’s wil uitbreiden. Dat aantal is in 2014 ingekrompen, waarna er minder boetes werden uitgedeeld. BOA’s moeten naast wijkagenten zorgen voor extra toezicht, zodat burgers zich veiliger kunnen voelen.

Alles bij dde bron; deLimburger [via SlimBekeken]


Ook Barneveld aan de mobiele camera's

De gemeente Barneveld heeft vanaf dit najaar de mogelijkheid om mobiel cameratoezicht in te zetten in openbare ruimten, als er ergens sprake is van aanhoudende overlast door bijvoorbeeld hangjongeren, zakkenrollers, drugsdealers of vandalen. De Algemene plaatselijke verordening (APV) wordt hiertoe aangepast.  ,,We willen mobiel cameratoezicht inzetten op plekken waar we overlast ervaren. Wellicht helpt dit om de hinder te beëindigen'', zegt gemeentewoordvoerder Bertil Rebel.

De gemeente heeft overigens al sinds 2012 een mobiele camera in gebruik. Die wordt tot nu toe alleen ingezet door de politie en op privéterreinen, zoals schoolpleinen. Door de wijziging van de landelijke wetgeving krijgt de gemeente nu de mogelijkheid om deze mobiele camera ook in de openbare ruimte in te zetten. ,,De burgemeester kan door de aanpassing van de APV mobiel cameratoezicht direct toepassen in een bepaald gebied als de handhaving van de openbare orde hierom vraagt'', aldus het college.

De burgemeester moet bij de inzet van mobiel cameratoezicht wel kunnen aantonen dat de inbreuk op de privacy van inwoners gerechtvaardigd is. Er zijn sowieso veel voorwaarden aan mobiel toezicht waaraan de gemeente moet voldoen voordat dit middel kan worden ingezet, zo worden mobiele camera's nooit 'stiekem' ingezet. In een gebied waar dit toezicht wordt ingezet, moeten borden het publiek daarover informeren. Ook moet de gemeente het vooraf kenbaar maken als ze camera's wil gebruiken. 

Alles bij de bron; BarneveldseKrant [via; SlimBekeken]


Cameratoezicht in flatgebouwen levert resultaten op

Patrimonium woonservice installeerde intelligente camera's is 31 flatgebouwen in Veenendaal. Het doel van de plaatsing van de camera's was het vergroten van het gevoel van veiligheid van bewoners en gedragsbeinvloeding. Ook werden opgenomen beelden gebruikt om schades te verhalen en criminele activiteiten op te lossen en deze terug te dringen.

De politie heeft diverse camerabeelden opgevraagd voor onder meer overlast van jongeren, diefstal, vernieling, mishandeling, criminele activiteiten en inbraak. Dat leidde tot het betalen van schade en taakstraffen. In 28 gevallen was er sprake van ernstig vandalisme en mishandeling, in 38 gevallen van ernstige jongerenoverlast, in 46 gevallen van vervuiling van lift of de algemene ruimte en in 60 gevallen ging het om het dumpen van grofvuil, vuilniszakken en (oud)papier. Betrokkenen kregen rekeningen tot totaal 15.000 euro. 

Alles bij de bron; SlimBekeken & VeenendaalseKrant