45PNBANNER22
Gefaciliteerd door Burgerrechtenvereniging Vrijbit

Cameratoezicht

België; Met de herziene camerawet mogen bewakingsfirma's voortaan beelden in realtime bekijken

De huidige camerawet wordt hervormd zodat er een afzonderlijk wettelijk kader komt voor niet-politioneel gebruik en voor het gebruik door de politie. Nieuw is dat privébewakingsfirma's voortaan camerabeelden in realtime kunnen bekijken. De politie kan ook gebruik maken van bodycams, indien de agenten herkenbaar zijn als politiemensen en ze voorafgaandelijk melden dat ze opnames maken. Het wettelijk kader wordt ook losgekoppeld van de technologie zodat vlotter kan ingespeeld op nieuwe technologieën. Zo bleek op een toelichting van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon.

Het wettelijk kader geldt voor vaste bewakingscamera's, tijdelijke vaste camera's en mobiele camera's. Die kunnen al dan niet intelligent zijn, zoals de ANPR-camera's voor nummerplaatherkenning. Al deze types kunnen door de politie in de openbare ruimte gebruikt worden. De vaste camera's kunnen ook gebruikt worden in luchthavens, stations, havens en plaatsen met een specifiek risico, die in een in de ministerraad overlegd koninklijk besluit worden vastgelegd. Hetzelfde geldt voor tijdelijke vaste camera's, die bovendien ook gebruikt worden bij persoonsbescherming, zoals het bewaken van de oprit van een minister. In besloten, voor het publiek niet-toegankelijke plaatsen is het gebruik van (tijdelijke) vaste camera's door de politiediensten niet toegelaten. 

Het gebruik van camera's moet steeds gemeld worden, hetzij met pictogrammen voor vaste camera's, hetzij met een waarschuwing dat men opnames maakt bij bodycams. Daarvan kan afgeweken worden bij informatiegaring in het kader van terrorisme, of wanneer het zichtbaar gebruik de operatie ondoeltreffend maakt of een gevaar voor de fysieke integriteit oplevert...

...De herziening van de camerawet werd woensdag in eerste lezing door de ministerraad goedgekeurd na advies van de privacycommissie en na overleg met de staatssecretaris voor Privacy en de politievakbonden. De tekst wordt nu voor advies na de Raad van State gestuurd en moet dan nog in tweede lezing goedgekeurd worden voor hij naar het parlement gestuurd wordt.

Nog meer bij de bron; HLN  [Thnx-2-Luc]


'Big Brother' bij Belgische politie [art.2]

De Belgische politie mag verborgen camera's gaan inzetten om terreurverdachten, teruggekeerde Syriëgangers en radicaliserende mensen te volgen, voordat er een gerechtelijk onderzoek loopt. Ook wil de regering dat agenten bodycams kunnen dragen. Dat heeft de ministerraad woensdag besloten. 

"De bodycam is niet alleen een extra hulpmiddel bij interventies, het biedt ook mogelijkheden bij de algemene werking", aldus Jambon (Binnenlandse Zaken) . ,,Ik zie het ook als extra bescherming voor de politie in vaak toch gevaarlijke omstandigheden." Het parlement moet zich na de zomer over het wetsvoorstel buigen.

Alles bij de bron; AutomGids


Nest presenteert slimme buiten bewakingscamera

De Nest Cam Outdoor is een kleine, ronde camera die buiten gemonteerd kan worden en bestand is tegen alle weersomstandigheden. Net als de reguliere Nest Cam voor binnen, is het buitenmodel voorzien van slimme software.

Die software herkent mensen en objecten, en gebruikers kunnen de camera zo instellen dat die beelden opslaat of een notificatie stuurt als er iemand op een bepaalde plek komt. De camera kan mensen onderscheiden van bijvoorbeeld katten, met behulp van algoritmes van Google. De camera heeft ook een speaker en microfoon, zodat gebruikers zelfs als zij niet thuis zijn via hun smartphone met bezoekers kunnen spreken. Daarnaast heeft de camera nachtvisie. De Nest Cam Outdoor kan worden verbonden via wifi, en hoeft enkel op de elektriciteit te worden aangesloten.

Voor het gebruik van alle functies moeten gebruikers een abonnement op de dienst Nest Aware nemen. Dan slaat de camera beelden continu op, en zijn die tien of dertig dagen terug te kijken. Zo'n abonnement kost 10 of 30 euro per maand.

Alles bij de bron; NU


 

Die drone die jou vanaf nu op straat mag filmen? Die is voor de openbare orde

Gemeenten hebben sinds 1 juli meer mogelijkheden tot cameratoezicht. Zij mogen surveillancedrones gaan inzetten. Of ze dat doen, beslissen de burgemeesters. Zonder dat er een onafhankelijke toets is. Dit roept een aantal fundamentele vragen op over onze privacy.

Gemeenten konden al surveillancecamera’s ophangen in de openbare ruimte; nu kunnen zij het cameratoezicht ‘meer flexibel’ toepassen, door ook mobiele camera’s in te zetten. Denk aan: camera’s die op een aanhangwagen staan of die eenvoudig kunnen worden vastgemaakt (en weer verwijderd). De wetswijziging die deze nieuwe bevoegdheid mogelijk maakt is dan ook riant door beide Kamers aangenomen. Alleen de Partij voor de Dieren stemde tegen.

Maar Gerdo Kuiper meent dat de ware consequenties van de wet niet goed tot onze volksvertegenwoordiging zijn doorgedrongen. De promovendus rechten en rechtsfilosofie aan de Universiteit van Amsterdam doet al een paar jaar onderzoek naar de gevolgen van veiligheidsmaatregelen voor privacy, waaronder deze wet. Want: de wet geeft burgemeesters óók de macht om vliegende camera's in te zetten om de publieke orde te handhaven.

Bron; deCorrespondent [PDF]


3 X Cameratoezicht

1 juli: mobiel cameratoezicht mogelijk

Vanaf 1 juli 2016 mogen burgemeesters in een bepaald gebied, voor een bepaalde periode cameratoezicht inzetten. Op deze datum gaat de aanpassing van de gemeentewet in. Met deze aanpassing wil het kabinet de veiligheid in de openbare ruimte verbeteren doordat aanhoudende, verplaatsende overlast beter gevolgd en aangepakt kan worden.

Helmond verwijdert aantal camera's

De gemeente heeft een visie op cameratoezicht opgesteld en aan de hand daarvan het cameraplan in de stad aangepast. Een aantal camera's voldeed niet meer aan de nieuwe uitgangspunten en worden weggehaald. Het cameratoezicht krijgt hierdoor meer focus en wordt efficienter ingezet.

Burgerwacht wil camera's

Al drie jaar lang patrouilleert de Burgerwacht Veeneslagen Rijssen door de wijk. Naar eigen zeggen heeft dit effect, maar ze kunnen niet alles zien en er blijft last van auto-inbraken. Door camera's op strategische plekken op te hangen kan er gemonitord worden wie er in en uit de wijk gaan en de 'goed georganiseerde bendes' aanpakken. De camera's moeten van goede kwaliteit zijn en dat kost geld en daarom is de stichting op zoek naar geld via crowdfunding.

SlimBekeken vraagt zich ondertussen af wat het juridische regime is voor het cameratoezicht. Het lijkt erop dat de camera's de openbare ruimte in beeld brengen en die valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Mocht de gemeente deze vorm van burgerparticipatie een goed idee vinden dan zal er gekeken moeten worden naar hoe de privacy van de mensen die zich in de openbare ruimte begeven beschermd kan worden. Een interessante casus: SlimBekeken kent geen eerdere voorbeelden van bewoners die cameratoezicht toepassen in de openbare ruimte, wordt vervolgd?   

Bron van alle drie stukken; SlimBekeken


Camera's en preventief fouilleren tegen straatprostitutie en drugsoverlast

Een 24-uurs opvang voor dak- en thuislozen aan de Slingerweg in Breda trekt vele vormen van criminaliteit aan. DIt zorgt voor overlast in de omgeving, cliënten en personeel van de opvang. Het gaat onder andere om handel in harddugs en straatprostitutie. De gemeente wil de problemen aanpakken met camera's, meer controles en preventief fouilleren.

Alles bij de bron; SlimBekeken


Drones in België: wat mag, wat niet en wat met je privacy?

Je kocht vorig jaar een drone die meer dan één kilogram weegt en je wil er vandaag nog mee vliegen? Dat wordt lastig, met die nieuwe dronewetgeving. In principe mocht je voor de nieuwe regels enkel boven terreinen vliegen voorzien voor modelbouwvliegtuigjes, iets waar menig dronebezitter in afwachting van nieuwe wetgeving niet echt rekening mee hield. De wet vandaag laat je toe om legaal buiten de terreinen van de modelvliegtuigclub te vliegen, maar ze zijn aanzienlijk restrictiever dan hobbyisten hoopten. Tijd om eens uit te vissen wat er nu wel en niet mag en welke sancties je kan verwachten als je de regels aan je laars lapt.

...Eén van de meest besproken aspecten bij het besturen van een drone is de privacy. De toestellen zijn in de regel uitgerust met een camera, en daarmee kan de bestuurder plots menig achtertuin binnenkijken, of hij nu wil of niet. Ex-minister Gallant beperkt zich in het KB tot een verwijzing naar de privacyregels en verplichte lesuren inzake privacyreglementering voor aspirant-dronepiloten. De privacywet is notoir vatbaar voor interpretatie, en dat maakt het voor de dronepiloot niet  bepaald eenvoudig.

“Trouwens, niet alleen de wet op persoonsgegevens en andere bepalingen rond privacy zijn van toepassing op dronepiloten”, weet Somers. “Ook bijvoorbeeld artikel 544 van het burgerlijk wetboek inzake burenhinder of de grondwettelijke onschendbaarheid van de woning kunnen een rol spelen”, gaat Somers verder. In de praktijk moet de dronepiloot zich dus aan allerhande privacyregels houden die eerder subjectief zijn. “Als het tot een rechtszaak komt, dan zal de feitenrechter moeten oordelen”, weet Somers. “In de praktijk is er dus geen duidelijke grens voor wat privacyschending is, en zal de mening van de rechter over het specifieke geval de doorslag geven.”

Alles bij de bron; ZDNet


Panasonic waarborgt privacy met maskeringsoplossing voor personen

Panasonic heeft voor een reeks camera’s en als onderdeel van haar PC-software voor het opslaan en bewerken van camerabeelden een maskeringsoplossing voor personen geïntroduceerd, waarmee gebruikers hun bedrijfspand en -terrein kunnen bewaken, terwijl toch de privacy van personen wordt gewaarborgd.

De nieuwe oplossing is ontstaan als antwoord op de Duitse wet voor persoonsbescherming, die het recht beschermt van personen op privacy als het gaat om de omgang met hun persoonsgegevens. Dit betekent dat bewakingsbeelden waarop personen te herkennen zijn, wettelijk verboden zijn. Naar verwachting zal deze wet in alle EU-landen worden overgenomen.
De maskeringsoplossing maakt het mogelijk mensen onherkenbaar te maken terwijl het silhouet hun bewegingen weergeeft. Dat biedt de mogelijkheid om de privacy van personen te respecteren en tegelijkertijd hun veiligheid en die van de bedrijfsmiddelen te beschermen.

Alles bij de bron; BeveilNieuws