45PNBANNER22
Gefaciliteerd door Burgerrechtenvereniging Vrijbit

Cameratoezicht

Die drone die jou vanaf nu op straat mag filmen? Die is voor de openbare orde

Gemeenten hebben sinds 1 juli meer mogelijkheden tot cameratoezicht. Zij mogen surveillancedrones gaan inzetten. Of ze dat doen, beslissen de burgemeesters. Zonder dat er een onafhankelijke toets is. Dit roept een aantal fundamentele vragen op over onze privacy.

Gemeenten konden al surveillancecamera’s ophangen in de openbare ruimte; nu kunnen zij het cameratoezicht ‘meer flexibel’ toepassen, door ook mobiele camera’s in te zetten. Denk aan: camera’s die op een aanhangwagen staan of die eenvoudig kunnen worden vastgemaakt (en weer verwijderd). De wetswijziging die deze nieuwe bevoegdheid mogelijk maakt is dan ook riant door beide Kamers aangenomen. Alleen de Partij voor de Dieren stemde tegen.

Maar Gerdo Kuiper meent dat de ware consequenties van de wet niet goed tot onze volksvertegenwoordiging zijn doorgedrongen. De promovendus rechten en rechtsfilosofie aan de Universiteit van Amsterdam doet al een paar jaar onderzoek naar de gevolgen van veiligheidsmaatregelen voor privacy, waaronder deze wet. Want: de wet geeft burgemeesters óók de macht om vliegende camera's in te zetten om de publieke orde te handhaven.

Bron; deCorrespondent [PDF]


3 X Cameratoezicht

1 juli: mobiel cameratoezicht mogelijk

Vanaf 1 juli 2016 mogen burgemeesters in een bepaald gebied, voor een bepaalde periode cameratoezicht inzetten. Op deze datum gaat de aanpassing van de gemeentewet in. Met deze aanpassing wil het kabinet de veiligheid in de openbare ruimte verbeteren doordat aanhoudende, verplaatsende overlast beter gevolgd en aangepakt kan worden.

Helmond verwijdert aantal camera's

De gemeente heeft een visie op cameratoezicht opgesteld en aan de hand daarvan het cameraplan in de stad aangepast. Een aantal camera's voldeed niet meer aan de nieuwe uitgangspunten en worden weggehaald. Het cameratoezicht krijgt hierdoor meer focus en wordt efficienter ingezet.

Burgerwacht wil camera's

Al drie jaar lang patrouilleert de Burgerwacht Veeneslagen Rijssen door de wijk. Naar eigen zeggen heeft dit effect, maar ze kunnen niet alles zien en er blijft last van auto-inbraken. Door camera's op strategische plekken op te hangen kan er gemonitord worden wie er in en uit de wijk gaan en de 'goed georganiseerde bendes' aanpakken. De camera's moeten van goede kwaliteit zijn en dat kost geld en daarom is de stichting op zoek naar geld via crowdfunding.

SlimBekeken vraagt zich ondertussen af wat het juridische regime is voor het cameratoezicht. Het lijkt erop dat de camera's de openbare ruimte in beeld brengen en die valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Mocht de gemeente deze vorm van burgerparticipatie een goed idee vinden dan zal er gekeken moeten worden naar hoe de privacy van de mensen die zich in de openbare ruimte begeven beschermd kan worden. Een interessante casus: SlimBekeken kent geen eerdere voorbeelden van bewoners die cameratoezicht toepassen in de openbare ruimte, wordt vervolgd?   

Bron van alle drie stukken; SlimBekeken


Camera's en preventief fouilleren tegen straatprostitutie en drugsoverlast

Een 24-uurs opvang voor dak- en thuislozen aan de Slingerweg in Breda trekt vele vormen van criminaliteit aan. DIt zorgt voor overlast in de omgeving, cliënten en personeel van de opvang. Het gaat onder andere om handel in harddugs en straatprostitutie. De gemeente wil de problemen aanpakken met camera's, meer controles en preventief fouilleren.

Alles bij de bron; SlimBekeken


Drones in België: wat mag, wat niet en wat met je privacy?

Je kocht vorig jaar een drone die meer dan één kilogram weegt en je wil er vandaag nog mee vliegen? Dat wordt lastig, met die nieuwe dronewetgeving. In principe mocht je voor de nieuwe regels enkel boven terreinen vliegen voorzien voor modelbouwvliegtuigjes, iets waar menig dronebezitter in afwachting van nieuwe wetgeving niet echt rekening mee hield. De wet vandaag laat je toe om legaal buiten de terreinen van de modelvliegtuigclub te vliegen, maar ze zijn aanzienlijk restrictiever dan hobbyisten hoopten. Tijd om eens uit te vissen wat er nu wel en niet mag en welke sancties je kan verwachten als je de regels aan je laars lapt.

...Eén van de meest besproken aspecten bij het besturen van een drone is de privacy. De toestellen zijn in de regel uitgerust met een camera, en daarmee kan de bestuurder plots menig achtertuin binnenkijken, of hij nu wil of niet. Ex-minister Gallant beperkt zich in het KB tot een verwijzing naar de privacyregels en verplichte lesuren inzake privacyreglementering voor aspirant-dronepiloten. De privacywet is notoir vatbaar voor interpretatie, en dat maakt het voor de dronepiloot niet  bepaald eenvoudig.

“Trouwens, niet alleen de wet op persoonsgegevens en andere bepalingen rond privacy zijn van toepassing op dronepiloten”, weet Somers. “Ook bijvoorbeeld artikel 544 van het burgerlijk wetboek inzake burenhinder of de grondwettelijke onschendbaarheid van de woning kunnen een rol spelen”, gaat Somers verder. In de praktijk moet de dronepiloot zich dus aan allerhande privacyregels houden die eerder subjectief zijn. “Als het tot een rechtszaak komt, dan zal de feitenrechter moeten oordelen”, weet Somers. “In de praktijk is er dus geen duidelijke grens voor wat privacyschending is, en zal de mening van de rechter over het specifieke geval de doorslag geven.”

Alles bij de bron; ZDNet


Panasonic waarborgt privacy met maskeringsoplossing voor personen

Panasonic heeft voor een reeks camera’s en als onderdeel van haar PC-software voor het opslaan en bewerken van camerabeelden een maskeringsoplossing voor personen geïntroduceerd, waarmee gebruikers hun bedrijfspand en -terrein kunnen bewaken, terwijl toch de privacy van personen wordt gewaarborgd.

De nieuwe oplossing is ontstaan als antwoord op de Duitse wet voor persoonsbescherming, die het recht beschermt van personen op privacy als het gaat om de omgang met hun persoonsgegevens. Dit betekent dat bewakingsbeelden waarop personen te herkennen zijn, wettelijk verboden zijn. Naar verwachting zal deze wet in alle EU-landen worden overgenomen.
De maskeringsoplossing maakt het mogelijk mensen onherkenbaar te maken terwijl het silhouet hun bewegingen weergeeft. Dat biedt de mogelijkheid om de privacy van personen te respecteren en tegelijkertijd hun veiligheid en die van de bedrijfsmiddelen te beschermen.

Alles bij de bron; BeveilNieuws


VNG: 'Wetgeving camera's roept vragen op'

In maart 2106 ging de eerste kamer akkoord met het wetsvoorstel van minister Van der Steur om gemeentelijk cameratoezicht flexibeler te maken. Binnenkort mogen gemeentes niet alleen met vaste camera's werken, maar ook met flexibele camera's. Bocycams, bikers met camera's en zelfs drones worden mogelijk - mits de noodzakelijkheid daarvan kan worden aangetoond en mits het cameratoezicht voor iedereen kenbaar is.

Michiel Geuzinge, beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid bij de VNG: ‘In de oude wetgeving was het omslachtig om een camera te verplaatsen. Als de overlast zich verplaatste, was het niet mogelijk de camera mee te verplaatsen zonder opnieuw een uitgebreid traject te doorlopen. De nieuwe wetgeving maakt het eenvoudiger.’ De wetswijziging is een stap in de goede richting, vindt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), maar niet voldoende. ‘De huidige wetgeving rondom cameratoezicht roept te veel vragen op’, aldus de VNG.

‘In de huidige wetgeving is cameratoezicht niet handig geregeld’, zegt Geuzinge. ‘Wie mag op een groot bedrijventerrein dat én aan een drukke straat ligt én waar veel woningen staan een camera ophangen? En welke regels gelden er voor het uitlezen van de beelden? Het is een grijs gebied waarin zowel gemeentes als ondernemers niet weten wie verantwoordelijk is. Individuele situaties moeten keer op keer opnieuw worden beoordeeld. Wij vinden dat een gemiste kans: als je cameratoezicht regelt, regel dít dan ook.’

Een ander punt van irritatie is dat er voor elk doel andere wetgeving bestaat. Zo kan het gebeuren dat er aan één paal drie camera’s hangen: één voor het volgen van de verkeersstromen, één voor het bewaken van de milieuzone en één voor de openbare orde. Je kunt ook afspraken maken over het uitlezen van dezelfde camerabeelden voor verschillende doelen, volgens Geuzinge.

Alles bij de bron; SlimBekeken

In 5 stappen naar effectief cameratoezicht

Gaan we een wildgroei aan camera’s en drones beleven? Want de samenleving heeft behoefte aan veiligheid en een wetswijziging maakt de inzet van camera's alleen maar makkelijker. 

Tijdens het EK voetbal 2016 in Frankrijk zullen de drones de voetbalsupporters om de oren vliegen. De Franse gendarmerie wil namelijk drones inzetten om te surveilleren. Volgens de Franse krant Le Monde komen de specificaties van de camera overeen met een camera die op 50 kilometer afstand een nummerplaat van een auto kan lezen. En dat terwijl de drone op 30 meter hoogte in de lucht hangt. Dit betekent dat niet alleen de supporters, maar ook onwetende inwoners in een straal van honderden meters vanaf grote afstand in de gaten worden gehouden. Een serieuze inbreuk op de privacy, waar niemand om lijkt te malen. 

Ook in Nederland is de visie op cameratoezicht de laatste jaren veranderd, de Eerste Kamer op 22 maart 2016 ingestemd met een wijziging van artikel 151c Gemeentewet. Door deze wijziging hoeft de burgemeester niet meer voor iedere camerapositie een aparte procedure te doorlopen. Voortaan kan hij binnen een vooraf aangewezen gebied camera’s op verschillende locaties inzetten. Deze wetswijziging treedt op 1 juli 2016 in werking. Het is niet ondenkbaar dat 1 juli het startschot is voor een wildgroei van camera’s en drones

In dit artikel geven wij u aan de hand van 5 simpele stappen handvatten voor het effectief inzetten van cameratoezicht.

Alles bij de bron; deSecondant


Koningsdag A'dam real-time te volgen door livestreams Nest-camera's

Amsterdam wordt aankomende Koningsdag, woensdag 27 april, uitgerust met Nest-camera's die ervoor zorgen dat je de festiviteiten in real-time thuis vanuit je luie stoel kunt volgen. Koningsdag onlineDe camera's zijn geplaatst op de Dam, het Leidseplein, de Prinsengracht en in het Vondelpark. De livestreams zijn te volgen van 09:00 uur 's ochtends tot 18:00 uur 's avonds op de site van Nest.

Er zijn ook andere manieren om Koningsdag vanuit huis te volgen, mocht je er zelf niet bij kunnen zijn. Zo worden er vaak veel foto's gedeeld op social media, zowel door feestgangers als door het Koninklijk Huis zelf. 

Alles bij de bron; CompIdee