Cameratoezicht

Twee Belgische ondernemers hebben een website ontwikkeld waarop winkels hun camerabeelden zullen kunnen delen om dieven te betrappen. Het onlineplatform zou de naam SpotCrowd meekrijgen, en is bedoeld voor uitbaters van supermarkten, die hun camerabeelden live zullen kunnen delen met iedereen die ze in zijn vrije tijd wil analyseren.

"Dieven weten dat er camera's hangen, maar dat houdt hen niet tegen", zegt initiatiefnemer Alexander Siera. Uitbaters betalen om hun beelden te laten bekijken en wie een dief betrapt, krijgt een beloning.

Volgens staatssecretaris voor de Privacy Philippe De Backer lijkt het initiatief niet in orde met de camerawetgeving. Minister van Binnenlandse Zaken Jambon zit op dezelfde lijn.

Het kabinet-Jambon wijst erop dat ook de wet op de private veiligheid in acht moet worden genomen. "Als je zo'n initiatief wil nemen, moet je erkend worden en dus een screening ondergaan. Veiligheidstaken mogen niet zomaar door jan en alleman worden uitgevoerd. Maar het staat hoe dan ook iedereen vrij om een dossier in te dienen bij de administratie", luidt het.

Alles bij de bron; HLN


 

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie, de politie en de veiligheidsbranche gaan intensiever samenwerken in het gebruik van camerabeelden en data uit andere sensoren. Dat staat in een verklaring die de minister van Veiligheid en Justitie, de korpschef van de politie en voorzitters van de Nederlandse Veiligheidsbranche en VEBON-NOVB tijdens een congres over sensing ondertekenden.

Sensing is het waarnemen of verzamelen van informatie met betrekking tot een object of persoon met een technisch hulpmiddel, de sensor. Het aantal sensoren neemt naar verwachting toe van vijf naar vijftig miljard in vijf jaar. Behalve de politie maakt ook de private sector veel gebruik van informatie uit sensoren: meer dan 90% van de beschikbare informatie is afkomstig van camera’s en andere sensoren die beheerd worden door beveiligingsbedrijven en andere private partijen. De politie wil door realtime uitwisseling van informatie binnen de veiligheidsketen de kans om op heterdaad te betrappen vergroten. Tijdens het congres spraken de partijen af om de publiek-private samenwerking op het gebied van sensing verder vorm te geven.

"Goede samenwerking op het gebied van sensing maakt direct ingrijpen bij criminele handelingen mogelijk, dat is belangrijk. Daarbij moeten we telkens opnieuw de afweging maken of er sprake is van een goede balans tussen de roep om meer veiligheid en het recht op privacy", zegt minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie.

Bron; Security


Chipmaker Movidius, die al geavanceerde beeldprocessors aan onder andere DJI en Google leverde, heeft een contract getekend met een van ‘s werelds grootste producenten van veiligheidscamera’s. Het bedrijf kondigt aan dat het een deal heeft gesloten met Hikvision, een globale marktleider in het produceren van internetcamera’s.

De processor van de Myriad 2 VPU maakt het mogelijk om ook in een compact apparaat als een camera de nodige computerkracht te steken om gevorderde berekeningen te maken. Via diepe neurale netwerken zou de chip beelden veel accurater analyseren. Data hoeven niet noodzakelijk eerst naar de cloud te worden gestuurd voor verwerking en ook de behoefte aan menselijke tussenkomst wordt gereduceerd. Movidius zelf geeft het voorbeeld van het opsporen van een wagen: traditionele camera’s kijken enkel naar de nummerplaat om een voertuig te matchen met wat gesignaleerd staat in de database. Met behulp van deep learning kan een camera op basis van meerdere kenmerken nagaan of een wagen overeenkomt met de opgegeven beschrijving, zelfs al is de nummerplaat afgedekt.

myriad movidius

Dergelijke slimme camera’s zouden ook op specifiek gedrag kunnen controleren en een waarschuwing uitsturen wanneer ze iets ongewoon detecteren, zoals chauffeurs die hun smartphone achter het stuur gebruiken. Volgens Movidius helpt de integratie van de Myriad-chip verder met het vermijden van ‘vals positieve’ waarschuwingen, waarbij een onschuldige beweging toch het alarm triggert. Myriad zorgt onder andere voor de sense-and-avoidtechnologie in de recente DJI Phantom 4 drone, en dreef het ruimtelijke inzicht aan van enkele vroege Project Tango-apparaten, Googles poging om 3D-zicht in toestellen te integreren.

Alles bij de bron; ZDNet [Thnx-2-Luc]


Cameratoezicht is wettelijk alleen toegestaan als er geen andere keus is. Toch hangen er in Nederland meer dan een miljoen camera’s die dagelijks miljoenen mensen en gebeurtenissen vastleggen.
Waar moet u rekening mee houden als u cameratoezicht wilt instellen? En hoe gaat u om met de beelden?

Lees erover in dit pdfWhitepaper


De YouTuber rctestflight maakte een jaar geleden een LED-lichtbalk die hij aan een drone bevestigde. Het zweeft door de lucht, terwijl het verborgen plekken verlicht met schitterende kleuren op de grond.

Op dat moment doet rctestflight de LED-verlichting aan en geeft hij ons een blik op een verschrikkelijke toekomst. Hij schoot de beelden in het holst van de nacht op het platteland en het is zowel schitterend als beangstigend. Het heeft wat weg van een dystopische toekomst waarin andersdenkenden worden opgejaagd door een heerszuchtige politiemacht.

Twee mannen lopen ongezien over een brug, totdat de drone langsvliegt en het licht op hen schijnt. De combinatie van de Alta 8 en het ruwe licht zijn een droom voor de politie – een behendige robot die specifieke stukken in de stad kan verlichten. Waarom zou je een duur zoeklicht aan een helikopter gebruiken als drones met LEDs gekocht op eBay, bestuurd door een leger aan technische agenten, net zo krachtig werken?

Gelukkig vliegt de afschuwelijke verlichting van rctestflight maar 10 minuten voordat de energie op is.

Alles bij de bron; MotherBoard [Thnx-2-Luc]


Openbare ruimtes in Brussel worden inmiddels door 1.365 bewakingscamera’s gecontroleerd. Dat blijkt uit een studie van wetenschappers aan het departement menselijke geografie van de Université Libre de Bruxelles (ULB). Het merendeel situeert zich in het stadscentrum.

De camera’s werden geïnstalleerd door de politiezones en de gemeenten, maar ook door mobiliteitsorganisatie Mobiris. In de berekening is bovendien geen rekening gehouden met de 1.800 camera’s die door de Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer Brussel (MIVB) werden geïnstalleerd.

“De videobewaking werd in Brussel in het begin van de jaren negentig geïntroduceerd, maar is nu een frequent fenomeen geworden,” benadrukken de onderzoekers. “Wanneer geen rekening wordt gehouden met de systemen van de politiezones, kunnen bijna achthonderd bewakingscamera’s worden geregistreerd. Dat betekent ongeveer een verviervoudiging op tien jaar tijd.”

“De grootste concentraties worden opgetekend in het oude stadscentrum. Nagenoeg op elke straathoek kan een politiecamera’s worden opgemerkt, maar daarmee hoopt men vooral de toeristen gerust te kunnen stellen. Die operatie maakt deel uit van de strategie van de overheid om het imago van Brussel te herstellen.” “Daarnaast moet echter ook een opmerkelijke aanwezigheid van camera’s worden gemeld in dichtbevolkte buurten met een belangrijke migrantenpopulatie, zoals Matonge, Sint-Joost, Anneessens of Molenbeek, die tot de meest achtergebleven wijken van de hoofdstad moeten worden gerekend,” zegt Corentin Debailleul. Een aantal gemeentes, zoals Oudergem, kennen geen enkele videobewaking.”

In de toekomst zijn door de politie nog minstens honderdtachtig bewakingscamera’s, vooral in de wijk Midi, gepland.

Bron; Express [Thnx-2-Luc]


De criminaliteit in het dorp valt mee, maar 'we willen wel met onze tijd meegaan', aldus de voorzitter van de ondernemersvereniging Souburg. Het bestuur van de vereniging wil weten of er juridische problemen zijn als bewakingscamera's op straat worden opgehangen.

Cameratoezicht heeft volgens de voorzitter van de ondernemersvereniging een preventieve werking. En na een ongeluk kunnen de beelden waardevol zijn. Het plan is om twaalf bewakingscamera's op te hangen. De 45 leden van de vereniging onderzoeken of het financieel haalbaar is.

De juridische vraag is of private partijen camera's mogen ophangen ter handhaving van de openbare orde. Nee, want dat is een taak voor de gemeente. Maar er zijn in bijna elke gemeente bewakingscamera's te vinden die de openbare weg filmen. Zij die dan allemaal illegaal? Nee, dat ook niet. Hoe zit het dan precies? Dat staat in het boekje Camerabewaking op bedrijventerreinen; het juridisch kader dat eind 2015 is gepresenteerd op een congres in Tilburg. Lees er hier meer over.

Bron; SlimBekeken


De gemeente Alkmaar gaat 8 toezichthouders en 6 politieagenten een bodycam geven. De bodycams worden ingezet als aanvulling op de vaste openbare orde camera’s van de gemeente*. De toezichthouders van de gemeente krijgen de bodycams in het najaar van 2016. Een aantal politiemensen krijgt de camera's alleen in bijzondere gevallen, zoals bij evenementen.

Een eerste evaluatie wordt voorgesteld na een half jaar en daarna in ieder geval jaarlijks. Over de wijze van evalueren worden nadere afspraken gemaakt.  De gemeente beheert en betaalt de bodycams - ook die van de politie.

*eerder werd al bekend dat Alkmaar ook camera-drones laat vliegen over het centrum van de stad

Alles bij de bron; SlimBekeken


Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha