Cameratoezicht

De politie in Amsterdam is gestart met een grootschalige proef met bodycams. Gedurende twee jaar krijgen agenten van twintig basisteams de beschikking over kleine camera’s die ze tijdens hun werk op straat aan hun uniform kunnen bevestigen. Als het resultaat bevalt, moeten ook de korpsen in de rest van Nederland volgen.

Het bodycamsysteem is zo aangepast, dat de opgenomen camerabeelden achteraf in de omgeving van het politiebureau niet meer terug zijn te zien. Als na een dienst de camera’s in het basisstation worden gezet, laden de beelden automatisch naar een databank. Daar worden ze 28 dagen opgeslagen, naar de landelijke norm voor videobeelden van straatcamera’s. ,,De beelden kunnen in principe door iedereen worden opgevraagd. Maar daar moet wel een goede reden voor zijn, die onderbouwd dient te worden”, legt Pronker uit...

... partijen van de Amsterdamse gemeenteraad hebben in aanloop naar de proef ook duidelijk gemaakt dat de privacy van de burger steeds meer in het gedrang komt. De Amsterdamse driehoek met burgemeester Eberhard van der Laan, hoofdcommissaris Pieter Jaap Aalbersberg en hoofdofficier Theo Hofstee vindt de veiligheid van agenten evenwel een hogere prioriteit hebben. Pronker: ,,Er is bij deze proef ook heel gericht naar het juridische aspect gekeken. Het blijft een privacygevoelig onderwerp. Wij denken dat we met deze pilot dichtbij een goed werkzame situatie komen.”

Alles bij de bron; Telegraaf [premium]


 

Wie wil wegrijden van douanecontroles op de openbare weg, denkt binnenkort maar beter twee keer na. De kans bestaat immers dat er op grote hoogte een militaire drone rondcirkelt om wegvluchtende chauffeurs te helpen klissen.

De douane is dagelijks actief op de Belgische wegen. Ze zoekt naar drugs, wapens, cash geld en goederen waarvoor accijnzen verschuldigd zijn. Ook de opsporing van misbruik met rode diesel is een taak van de douaniers. En ze mogen onbetaalde boetes innen. Niet zelden slaan chauffeurs met een slecht geweten echter op de vlucht als ze de controles in het oog krijgen. De inzet van militaire waarnemingsdrones moet daar een mouw aan passen.

Concreet zal telkens iemand van de douane postvatten bij de militairen die de livebeelden binnenkrijgen, om zo de ploegen op het terrein rechtstreeks te kunnen aansturen. De drones vliegen trouwens zodanig hoog dat wegvluchtende automobilisten hen volgens militairen zelfs niet gezien zullen hebben.

Volgende week woensdag zetten minister van Financiën Johan Van Overtveldt en zijn defensiecollega Steven Vandeput hun handtekeningen onder het samenwerkingsakkoord dat de inzet mogelijk maakt.

Alles bij de bron; HLN [hnx-2-Luc]


 

.. in Ronse, in Oost-Vlaanderen gaat de politie in de zone 30 actief controleren op te snelle fietsers. En je hoeft geen Greg Van Avermaet te zijn om op de bon te vliegen. “De camera is zo gevoelig dat hij al vanaf 20 kilo­meter per uur objecten kan flitsen”, klinkt het met ­enige trots in Ronse.

Daar gaan ze nu met deze camera aan de slag, verstopt in een vuilnisbak. De korpschef heeft de camera gisteren trots voorgesteld. In de zones 30 gaat iedereen er voor de bijl: auto’s én fietsers. Een heksenjacht zal het niet worden. “Maar iedereen is wel gelijk voor de wet”, zegt Patrick Boel , korpschef van de lokale politie. Ook in smalle straatjes, waar je maximaal 20 kilometer per uur mag, zijn controles niet uitgesloten. 

“We mikken in de eerste plaats op snelle elektrische fietsen, waar je tot 45 kilometer per uur mee kan ­halen. Daar heb je ook verplicht een nummerplaat voor nodig”, klinkt het. En wie geen nummerplaat heeft? Die zal ook niet ontsnappen. De kans bestaat dat er bij gerichte controles verderop een agent je staat op te wachten. Wie 10 kilometer per uur te snel rijdt in een zone 30, moet dan 53 euro betalen.

“Maar we moeten ons allemaal aan de ­regels houden. Uitvluchten zijn er niet. Zowat elke wielertoerist heeft een computertje op zijn fiets waarvan hij de snelheid kan aflezen. Daar moet hij zich altijd bewust van zijn. Als bond hebben we ook een charter ­ondertekend waarin we beloven dat we ons houden aan alle verkeersregels.” zegt Frank Glorieux, grote baas bij Wielerbond Vlaanderen. Ook de Fietsersbond steunt de verscherpte controles. “Zeker als er hierdoor meer controles in zones 30 zullen zijn, daar rijdt alles door elkaar: auto’s, fietsers en voetgangers. Als deze aanpak tot minder ongevallen kan leiden, zijn we zeker voor.”

Alles bij de bron; NieuwsBlad


 

Criminelen gebruiken almaar vaker huurauto’s om politiecamera’s te ontwijken. Minister Jambon werkt aan maatregelen en een aantal politiezones heeft al een eigen, lokaal schild.

Regio Turnhout had de primeur: alle belangrijke toegangswegen in de zeven gemeenten van de zone worden er de klok rond met camera’s bewaakt. “We stellen echter vast dat criminelen – onder meer Albanese inbrekersbendes – steeds vaker gebruikmaken van gehuurde wagens om onder de radar te blijven”, aldus korpschef Roger Leys. “Huurauto’s maken het voor ons veel moeilijker en arbeidsintensiever, op het moment van een inbraak, maar ook om de identiteit van de bestuurder te achterhalen.”

Turnhout komt daarom met extra regels voor autoverhuurbedrijven in de politiezone. “We stellen immers vast dat het vaak om dezelfde schimmige verhuurbedrijfjes gaat, die bijvoorbeeld ook vlotjes alle boetes betalen die huurders oplopen, zodat ze de identiteit van de bestuurder niet moeten prijsgeven.”

Strengere regels moeten dat probleem oplossen. Minister Jambon werkt intussen aan nationale maatregelen tegen die techniek om politie­camera’s te snel af te zijn. “Als we bijvoorbeeld de passagiersgegevens eisen van iedereen die op een internationale bus, trein of boot stapt, dan kan het niet dat criminelen via een huurauto toch door de mazen van het net glippen.”

Alles bij de bron; NieuwsBlad [Thnx-2-Luc]


 

Berlin Südkreuz mag van de Duitse databeschermingsautoriteit later dit jaar een test met biometrische gezichtsherkenning uitvoeren. Een aantal beveiligingscamera's op het station zal automatisch de gezichten van reizigers met die uit een database vergelijken. De test zal zes maanden duren en moet in het derde kwartaal van dit jaar plaatsvinden. 

De test in Berlijn kent verschillende beperkingen. Zo zal de gebruikte database alleen foto's van een beperkt aantal mensen bevatten die vrijwillig aan de test willen meedoen. Ook zal er duidelijk worden aangegeven waar de test precies plaatsvindt, zodat mensen dit gebied kunnen vermijden.

De Duitse databeschermingsautoriteit die nu toestemming heeft gegeven laat weten dat de test de fundamentele zorgen over deze techniek niet wegneemt. "Als dergelijke systemen later echt worden gebruikt zou dit een ernstige inbreuk op de fundamentele rechten zijn", zo laat ze tegenover de Berliner Zeitung weten.

Alles bij de bron; Security


 

De burgemeester van Nissewaard wil met een drone toezicht houden boven haar gemeente. Het gaat haar onder meer om het opsporen van drugstransporten op bedrijventerreinen en het opsporen van asbest.

De burgemeester benadrukt dat het niet de bedoeling is het onbemande vliegtuigje in te zetten in drukbevolkte gebieden zoals wijken in Spijkenisse waar veel wordt ingebroken en uitgaansgebieden. Volgens haar is dat onmogelijk. ,,De wet staat dat niet toe.’’

Salet zegt dat de drone er niet binnen enkele maanden kan zijn omdat er eerst nog uitvoerig met de politie, de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en luchtvaartautoriteiten moet worden overlegd. ,,De kans bestaat dus dat ons plan mislukt.''

De VVD in de gemeenteraad dringt al een tijd aan op de inzet van drones. De liberalen willen die juist inzetten voor het opsporen van inbrekers en het bewaken van woningen, maar de burgemeester wil daarvoor een mobiele camera aanschaffen. ,,Die kan worden neergezet in buurten waar veel wordt ingebroken’’, zegt ze.

Bron; AD


 

In Anderlecht zullen drones worden ingezet om bouwovertredingen te registreren. De drone zal in eerste instantie in één wijk worden ingezet, maar indien het experiment positief wordt geëvalueerd, zullen de operaties ook boven andere probleemgebieden van de gemeente kunnen worden uitgebreid.

Anderlecht overweegt ook om de drone met een warmtecamera uit te rusten, zodat het mogelijk zou worden de thermische isolatie van de gebouwen te controleren en aan de betrokken eigenaars aanbevelingen rond isolatie te kunnen doen. De controle van de betrokken wijk zou één tot twee dagen in beslag nemen.

De eigenaars en bewoners van de wijk worden niet vooraf van de acties op de hoogte gebracht. Wel wordt benadrukt dat bij de operaties alle voorwaarden voor de bescherming van de privacy zullen worden gevolgd.

Alles bij de bron; Express [Thnx-2-Luc]


 

Er worden op grote schaal bodycams aangeschaft door de overheid en door bedrijven om toezicht te houden en om de veiligheid van de eigen medewerkers te vergroten. Organisaties die zich bekommeren om burgerrechten en privacy zijn meestal ook voorstander van bodycams, maar vragen zich wel af of de rechten van de gefilmden net zo goed zijn gewaarborgd als de rechten van de filmers. Om de politie een handje te helpen stellen zij uit eigener beweging beleidsregels op voor bodycams. pdfOp zoek naar beleid voor bodycams? Downloaden maar!...

....Stichting Freedom Inc. publiceerde eind 2016 al een Nederlandse versie van een mogelijk beleid voor bodycams. Ook daarin worden enkele fundamentele kwesties bij de kop gepakt, zoals de bewaartermijn voor beelden (niet langer dan tien weken als er geen incident is geregistreerd, maar minstens enkele jaren 'in geval van een dispuut') en openbaar maken van beelden ('als alle betrokkenen toestemming hebben verleend').

De Amsterdamse politie publiceerde in februari 2017 een document over bodycams. Dat document werd aan de Amsterdamse gemeenteraad gestuurd om ze te informeren over de pilot met ruim honderd bodycams die in 2017 en 2018 wordt gehouden. Ook daarin komen veel van deze onderwerpen aan bod, zoals de wettelijke grondslag en de bewaartermijn. Het lijkt logisch te veronderstellen dat er de komende jaren - net als in de Verenigde Staten - verschillende updates zullen verschijnen van deze documenten. Er zijn eenvoudigweg nog te veel onderwerpen waar de wet- en regelgeving veel ruimte voor verschillende interpretaties open laat. De ervaringen in de praktijk, de wetgever en de rechters zullen stapje voor stapje duidelijk maken welke kant het opgaat. 

Alles bij de bron; SlimBekeken


 

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha