Een groep inwoners van gemeente Utrechtse Heuvelrug genaamd 'Stralen doen we liever zelf', vraagt om de aanbesteding 'Openbare straatverlichting en kabelnet' uit te stellen en wijst op mogelijk grote risico's voor de volksgezondheid en privacy.

De beoogde nieuwe 'slimme' straatlantaarns hebben diverse functionaliteiten waaronder 5G, Wifi, camera en geluidssensor. De groep inwoners ziet daarbij mogelijk grote risico's.

,,Zo is mogelijk de privacy van de bewoners in het geding. Reden is dat marktpartijen waarschijnlijk de beschikking kunnen krijgen over veel data over het gedrag van inwoners. De grote vraag is dan ook of de gemeente op het vlak van privacy niet cruciale bevoegdheden uit handen zal geven aan partijen met commerciële belangen", schrijft de groep in een begeleidend persbericht bij de brief aan de gemeente.

Ook achten zij de kans groot op een overdaad aan elektromagnetische straling. Zij wijzen erop dat zolang niet aangetoond is dat straling onschadelijk is, het voorzorgsprincipe moet gelden. Ze voeren daarvoor een lange lijst met wetenschappers en artsen aan, die zich zorgen maken over de toenemende hoeveelheid straling in de leefomgeving. Onder meer aan de EU is onlangs wederom een indringend appèl gedaan om een moratorium te plaatsen op de verdere uitrol van 5G.

Op 18 januari 2018 komt de raad bijeen voor een oordeelsvormende vergadering. De besluitvorming over de aanbesteding staat gepland op 8 februari. De groep 'Stralen doen we liever zelf' beoogt voor die tijd nader in gesprek te gaan met bestuurders, raadsleden en inwoners. Zij zullen ook een online petitie starten.

Alles bij de bron; Nieuwsblad-deKaap [Thnx-2-Luc]