In 2014 raadde Burgerrechtenvereniging Vrijbit iedereen, die bezwaar heeft tegen het ondeugdelijke en gevaarlijke EPD-LSP, aan om de huisarts, apotheek en VZVZ (de organisatie die het systeem runt) een brief te sturen dat men absoluut geen toestemming geeft voor aansluiting op het systeem.

Inmiddels is sinds maart dit jaar diverse malen onomstotelijk vast komen te staan dat mensen die absoluut geen toestemming gaven toch in het systeem zijn terecht gekomen. zie Zorgictzorgen.nl en Medisch Contact.

Dus is Burgerrechtenvereniging Vrijbit opnieuw in actie gekomen om een eind te laten maken aan de idiote toestand dat VZVZ. De voorzitter van Vrijbit heeft dit rechtstreeks aangepakt door navraag te doen bij VZVZ of zij soms ook per abuis in het systeem staat. Daarbij stuitte zij op het volgende probleem dat VZVZ in ruil voor die informatie het BSN en een kopie van een ID-bewijs eist, terwijl dat volgens de Wbp niet mag.

Burgerrechtenvereniging Vrijbit heeft aan de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens gevraagd om:

 1- Handhavend op te treden tegen de strafbare wijze waarop mensen zonder toestemming in het EPD-LSP worden opgenomen.

2- Hun zienswijze uit 2014 te herzien dat VZVZ ‘voldoende technische en organisatorische waarborgen had getroffen om te bewerkstelligen dat alleen persoonsgegevens worden verwerkt van patiënten die daarvoor toestemming hebben verleend’.

3- Te bevestigen dat VZVZ, geen eisen mag stellen inzake het ter beschikking stellen van een BSN en kopie van een geldig ID-bewijs, om uitsluitsel te kunnen geven of iemands naam ( in combinatie met geboortedatum en adresgegevens) niet voorkomt in het EPD-LSP uitwisselingssysteem.

download de 3 verzoeken Vrijbit aan AP.

De minister en leden van de Tweede en Eerste Kamer zijn aangeschreven om een eind te maken aan de situatie dat mensen, eigenlijk met de regelmaat van de klok, verplicht zijn om na te gaan of hun medische gegevens niet onrechtmatig via het EPD-LSP worden ingezien door onbevoegden.

Alles bij de bron; BurgerrechtenVereniging Vrijbit