Op maandag 21 november organiseert ContourdeTwern een nieuwe editie van V-day, het netwerkevenement voor Tilburgse vrijwilligersorganisaties. De aankomende Europese privacywetgeving staat dan centraal. De avond is interessant voor alle Tilburgse verenigingen, stichtingen en werkgroepen die met persoonsgegevens werken.

Per 25 mei 2018 treedt de nieuwe Europese privacywetgeving in werking: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze gaat verder dan de huidige, nationale wetgeving; de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en Wet basisregistratie personen (Wbrp).

Heeft uw organisatie een adressenbestand met vrijwilligers, leden, deelnemers, cliënten of andere relaties? Verstuurt u weleens een mailing? Houdt u dossiers bij van vrijwilligers of leden? Dan is deze V-day voor u van belang, want in 2018 treedt namelijk de nieuwe Europese privacywetgeving in werking. Hans Gorsic van GripOp vertelt wat dit betekent voor uw vereniging of stichting. Na afloop ontvangt u een quickscan om uw organisatie door te lichten. Moet u nog stappen ondernemen of neemt u de uitslag van de quickscan voor kennisgeving aan? Laat u hierover goed voorlichten tijdens V-day.

Programma V-day
19.00 uur inloop
19.30 uur start programma
20.30 uur pauze
20:45 uur vervolg programma
22.00 uur netwerkborrel
Praktische informatie

V-day is op maandag 21 november van 19.00 – 22.30 uur in MFA Het Kruispunt, Sinopelstraat 1. Deelname is gratis, meld u wel aan via de website van ContourdeTwern.

Bron; Tilburgers