Privacyorganisatie noyb heeft bij de Italiaanse privacytoezichthouder meerdere klachten ingediend over websites en datahandelaren die cookies niet accepteren als identificatie voor inzageverzoeken. Onder de AVG heeft iedereen een recht op inzage en kan zo opvragen welke persoonsgegevens een organisatie over hem of haar heeft. De organisatie moet die vervolgens binnen een bepaalde tijd verstrekken.

Volgens noyb zou alleen het verstrekken van een cookie voldoende moeten zijn voor de gebruiker om zich tegenover de betreffende website te identificeren en zijn gegevens op te vragen. "Trackingcookies worden gebruikt om gebruikers te identificeren, profileren en te bestoken met gepersonaliseerde advertenties. Daarom zijn cookiegegevens ook te gebruiken om gebruikers te identificeren en authenticeren die hun AVG-rechten willen uitoefenen", aldus noyb.

In de praktijk blijkt dit echter een ander verhaal. Veel websites en datahandelaren blijken geen gehoor aan de inzageverzoeken te geven en vragen om andere vormen van identificatie, zoals aanvullende persoonlijke informatie, of negeren het inzageverzoek in z'n geheel.

Alles bij de bron; Security