In het onderwijs wordt steeds meer op privacy gelet. Wel valt er nog veel te verbeteren, blijkt uit een enquête onder zo’n negentig psychologen, pedagogen en onderwijskundigen. Zo schiet de kennis over privacywetgeving nog tekort waardoor dossiers van leerlingen niet overal voldoende beveiligd opgeborgen liggen. Ook zou onderwijspersoneel mondeling te veel informatie over leerlingen delen. Hoewel de meeste scholen hier ook zorgvuldig mee omgaan is iedere leerling waarbij dit niet goed gaat, er een te veel. 

Als het gaat om fysieke uitwisseling van gegevens is er de afgelopen jaren in het onderwijs gestimuleerd dat leraren en besturen met elkaar en bijvoorbeeld jeugdhulp samenwerken om leerlingen goede zorg en ondersteuning te bieden. Scholen zijn zich niet altijd bewust van de risico’s hierbij voor de privacy.

Daarom helpt de PO-Raad hen die privacy beter te regelen. Wees u ervan bewust dat delen van informatie, hoe goed bedoeld ook, niet altijd zomaar mag. Zo mag een schoolleider of ib'er bijvoorbeeld geen diagnostisch onderzoek inzien zonder toestemming van ouders. De Autoriteit Persoonsgegevens biedt op haar website een overzicht van alle regels en behandelt veelgestelde vragen en antwoorden. Speciaal voor het onderwijs heeft Kennisnet handige artikelen en tips verzameld. Kijk ook eens in onze Toolbox ICT voor praktische hulpmiddelen.

Alles bij de bron; POraad