Op 2 augustus jl. startte Privacy First een grootschalige protestactie tegen verplicht kentekenparkeren in Amsterdam.  Privacy First publiceerde destijds een model-protestbrief waarmee burgers hun bezwaren tegen verplicht kentekenparkeren konden uiten. Kern van de brief was dat kentekenparkeren een schending vormt van het recht op privacy in de zin van anonimiteit in de openbare ruimte. De brief werd duizenden keren gedownload en is inmiddels door vele burgers gebruikt.   

Mede vanwege dit protest besloot de gemeente Amsterdam om de opslag van kentekengegevens en de uitwisseling met derden (waaronder de Belastingdienst) grotendeels stop te zetten.

Deze positieve ontwikkeling heeft de fundamentele zorgen van Privacy First rond kentekenparkeren echter niet kunnen wegnemen, aangezien;

1) het systeem inherent privacyonvriendelijk blijft en

2) de gemeente op ieder gewenst moment opnieuw tot massale opslag van kentekengegevens voor allerlei doeleinden zal kunnen overgaan.

Privacy First blijft zich dan ook principieel tegen kentekenparkeren verzetten. Noch een recent gesprek tussen Privacy First en verantwoordelijke ambtenaren noch de formele reactie van burgemeester Van der Laan op onze oorspronkelijke protestbrief hebben hier verandering in kunnen brengen. 

De maatschappelijke weerstand tegen kentekenparkeren is inmiddels ook naar andere gemeenten overgeslagen, waaronder naar Rotterdam. Privacy First verwacht dat het protest tegen kentekenparkeren zich verder door heel Nederland (en andere landen) zal gaan verspreiden.

Privacy First voorzitter Bas Filippini weigert principeel om zijn kenteken in te voeren voor een parkeerplek waarvoor hij betaald heeft. Tegen een boete die hij hiervoor van de gemeente Amsterdam ontving heeft hij een bezwaarschrift ingediend met daarin de volgende hoofdargumenten:

A) verplicht kentekenparkeren vormt een schending van het recht op privacy wegens

1) strijd met het recht op anonimiteit in de openbare ruimte en

2) strijd met het recht om contant (anoniem) i.p.v. digitaal te kunnen betalen.

B) Kentekenparkeren leidt tot oneigenlijke belastingheffing in strijd met het privacyrecht.

Privacy First verwacht dat de rechter onze voorzitter in het gelijk zal stellen en zal daartoe desnoods doorprocederen tot aan het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg.

Alles bij de bron; PrivacyFirst