De afgelopen maanden zijn veel vraagtekens gezet bij gegevensverzameling voor het Zorgprestatiemodel ter verbetering van de zorgvraagtypering...

...Vorige week is de actiegroep “Vertrouwen in de ggz” een crowdfunding gestart om een rechtszaak hierover aan te spannen.

MIND, platform van cliënten- en familieorganisaties in de geestelijke gezondheidszorg (ggz), deelt de twijfel van deze cliënten en behandelaren over de meetmethodes, de veiligheid en de doelmatigheid van de gegevensverzameling. Is het met deze weerstand nog wel houdbaar om tot gegevensverzameling over te gaan? Heiligt het middel hier nog het doel? En kan van de cliënt in de behandelkamer worden verwacht dat deze een weloverwogen en échte vrije keuze kan maken om wel of geen toestemming te verlenen voor gegevensdeling? MIND is hier terughoudend in.

Gegevensbescherming is voor ons een uitermate belangrijk onderwerp en was één van de doorslaggevende redenen om het Integraal Zorgakkoord in september 2022 niet te tekenen. Wij staan achter het doel van het Zorgprestatiemodel om de vraag naar en het aanbod van zorg beter op elkaar te laten aansluiten. Wij vragen ons echter af of de wijze waarop de gegevensverzameling zoals die nu is opgezet, de privacy-rechten van patiënten inderdaad niet schaadt en of de voorgestelde manier daadwerkelijk leidt tot meer passende zorg voor ggz-patiënten. 

Wij roepen de toezichthouders NZa en AP op om zo snel mogelijk met alle betrokken partijen om tafel te gaan om de rechtmatigheid, het nut en de noodzaak van de gegevensverzameling opnieuw te wegen in het licht van het belang van de mensen om wie het gaat. 

Alles bij de bron; MIND-platform