Zzp’ers zijn bij inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK) verplicht om hun adres op te geven. Met name onderzoeksjournalisten wiens zaakadres tevens hun privéadres is, voelen er niets voor om hun adresgegevens openbaar te maken. Het VARA-programma De Ombudsman vindt dat zzp’ers zich moeten kunnen inschrijven zonder dat hun woonadres is te achterhalen. 

Het handelsregisterbesluit biedt wel de mogelijkheid om je adres af te (laten) schermen als je allereerst zelf de nodige stappen hebt ondernomen om er voor te zorgen dat je persoonsgegevens niet eenvoudig langs andere weg beschikbaar zijn.  

 In de uitzending van vrijdag 3 februari gaat De Ombudsman naar de Kamer van Koophandel om dit recht te zetten.

Alles bij de bron; nvj 

Hier de link naar het fragment.