Op 26 september heeft de Europese koepelorganisatie European Digital Rights (EDRi) een brief gestuurd naar Eurocommissaris Malmström (Binnenlandse Zaken) waarin zij oproept om de bewaarplicht af te schaffen. De Europese Commissie moet eindelijk werk maken van haar eigen fundamental rights check.

In de brief (PDF) wijst EDRi de Commissie op de fundamental rights check (PDF): een handige ‘tool’ bij de herbeoordeling van de richtlijn en nota bene door de Commissie zelf ontwikkeld. Bij de herbeoordeling moet de noodzakelijk en de proportionaliteit van de maatregelen uit de richtlijn aangetoond worden. Ook mag het recht op privacy niet in haar wezenlijke kern worden aangetast. Verder moet gekeken worden naar de impact die de richtlijn heeft op de interne markt van de Europese Unie.

Wij hopen dat ook dat de commissaris de visie van EDRi en de andere ondertekenaars zal volgen en na een goede herbeoordeling tot de conclusie komt dat de bewaarplichtrichtlijn zo snel mogelijk moet worden geschrapt.

Alles bij de bron; BOF