De Stichting Bescherming Burgerrechten organiseert dinsdag 10 december in debatcentrum De Rode Hoed een bijeenkomst met als thema Privacy in de Zorg. In de publicatie Privacy in de Zorg, die op deze avond zal worden gepresenteerd, wordt aan de hand van drie belangrijke zorgdossiers geconstateerd dat de waarden van vertrouwelijkheid binnen de zorgverlening onder steeds grotere druk is komen te staan.

Op de avond zullen de volgende drie thema’s uit de publicatie centraal staan:

- Het DBC-declaratiesysteem
- Het Elektronisch Patiëntendossier
- De decentralisatie van zorgtaken naar gemeenten

We gaan met zorgverleners en deskundigen in gesprek over de drie bovenstaande dossiers, en proberen een vinger te krijgen achter deze ontwikkelingen. Wat zijn de risico’s van grootschalige verwerking van medische persoonsgegevens voor de toegankelijkheid van de zorg en de waarborging van een vertrouwelijke zorgrelatie? Hoe ver weg liggen alternatieven?

Locatie: De Rode Hoed, Keizersgracht 102 Amsterdam
Aanvang: 20:00 (café open 19.00)

Toegang € 10,- 
(CJP/studenten/ Stadspas/65+) € 9,- 

Zie voor kaartverkoop de site van De Rode Hoed.

Alles bij de bron; PlatformBurgerRechten