Op 18 juni is het boek verschenen van Vrij Nederland journalist Rudie Kagie waarin hij keer op keer aantoont dat Nederland al aardig op weg is een 24/7 controlestaat te worden.

Sinds de aanslagen op 11 september 2001 heeft ook in Nederland het idee terrein gewonnen dat veiligheid en welzijn effectiever worden gehandhaafd als je niet alleen over verdachte personen informatie verzamelt, maar over iedereen. Om risico's te elimineren, zetten beleidsmakers vergaande maatregelen en technologie in: cameratoezicht op straat, het bewaren van telefonie- en internetgegevens, het elektronisch patientendossier, het zijn slechts een paar mogelijkheden. Veel van die opgeslagen privégegevens zijn vaak onthutsend makkelijk voor anderen bereikbaar en voor verkeerde doeleinden te gebruiken.

Om een idee te geven staat hier het hoofdstuk 'de doorzichtige mens '

Rudie zal de verjaardag van vereniging Vrijbit op vrijdagavond 25 juni opluisteren.

De gegevens van het boek zijn;

Rudie Kagie;  Privacy - Hoe Nederland verandert in een controlestaat

ISBN;  978 90 254 9069 0

prijs;  18,95 Eu