De Tweede Kamer spreekt op woensdag 17 december a.s. over plannen van het kabinet om ingrijpend te bezuinigingen op de gefinancierde rechtshulp. Eén van de voorstellen houdt in dat 2 miljoen mensen niet meer in aanmerking komen voor deze rechtshulp. Dit mogen wij niet laten gebeuren.

Artikel 18 van de Grondwet verplicht de overheid om de toegang tot het recht voor alle burgers te garanderen. Wij hebben in Nederland een stelsel van gefinancierde rechtshulp dat geldt als één van de beste ter wereld. Het systeem is helder en inzichtelijk. Voor informatie, eenvoudig juridisch advies en verwijzingen kan de burger terecht bij het Juridisch Loket, en voor inhoudelijke rechtsbijstand bij de advocatuur. Gebruikers weten zich verzekerd van deskundige juridische bijstand. Die wordt op basis van een zogeheten toevoeging verleend.

Maar het kabinet vindt het stelsel te duur. Daarom is in het regeerakkoord afgesproken dat er jaarlijks 50 miljoen op de kosten van rechtsbijstand moet worden bezuinigd, op een totaal budget van 400 miljoen. Voor een deel is de overheid zèlf verantwoordelijk voor die kosten: bijna 60% van alle toevoegingen betreft procedures tegen de overheid. Denk aan zaken over uitkeringen en sociale voorzieningen, vreemdelingenrecht en strafrecht. Bovendien steeg het aantal toevoegingen in strafzaken door nieuwe restrictieve wetgeving de afgelopen vijf jaar met 63 procent.

Lees het volledige artikel


Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha