Actie

Hackers roepen op websites op zwart te zetten om verzet te bieden tegen de nieuwe censuurwetgeving in Hongarije. Ook demonstreren hackers tegen de inbreuken op vrijheden.

Dat is onder andere de uitkomst van een bijeenkomst van internetactivisten op de hackersconferentie Chaos Communication Congress in Berlijn. Hackers zien de ontwikkelingen in Hongarije al langer met lede ogen aan en willen nu meer actie. Er is grote bezorgdheid over het recentelijk aangenomen wetsvoorstel dat de Hongaarse regering de mogelijkheid biedt om boetes op te leggen als verslaggeving niet ‘gebalanceerd’ is. “Die boetes moet je eerst betalen en daarna kun je je daartegen verzetten”, vertelt Hongaarse hacker Stephane. “Dat betekent dat je financieel ten ondergaat en dus bepaalde verhalen niet zult schrijven.” 

Hij erkent dat het grootste gevaar voor papieren media is en niet voor websites. “Sites kun je verhuizen naar vriendelijke omgevingen en dat zie je ook gebeuren”, vertelt hij. “Toch gaat het om de vrijheden en dus willen we begin januari een dag lang zoveel mogelijk mensen vragen hun website te vervangen door een zwarte pagina. Als protest.”

Lees alles bij de bron; webwereld

Op 1 januari 2011 treedt de Code Postfilter in werking en zal deze worden toegevoegd aan de Nederlandse Reclame Code. Bij het Post Register kunnen consumenten zich laten registreren die geen geadresseerde brievenbus reclame wensen te ontvangen. Het Postfilter voorziet in twee blokkaderegisters; het Post Register en het Nationaal Overledenen Register.

Lees alles bij de bron; solv

 

Burgerrechten en de black box van de overheid  
Felix Meritis, 10 december 2010, zaal open 19.00u.

Op 10 december 2010, de 62e verjaardag van de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens, spreken Alex Brenninkmeijer (Nationale Ombudsman), Quirine Eijkman (senior onderzoeker/docent Centrum voor Terrorisme en Contraterrorisme van de Universiteit Leiden -Campus Den Haag, Fellow ICCT - The Hague en Voorzitter van het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten), Willem Trommel (hoogleraar bestuurs- en beleidswetenschap) en leden van het Platform Bescherming Burgerrechten over de duistere praktijken waarmee de overheid fundamentele rechten van de burger aantast.

Tijdens deze vrijdagavond in Felix Meritis introduceert het Humanistisch Verbond tevens de nieuwe Stichting Bescherming Burgerrechten*, die een Fonds Proefprocessen in het leven gaat roepen, zodat de Nederlandse burger ook daadwerkelijk een middel in handen krijgt om zich te verzetten tegen inbreuken op zijn burgerrechten.

Lees hier het volledige persbericht.

Via deze link kun je je aanmelden voor de avond.

Op 10 december houden de SGP Jongeren weer een Jongerenavond in Elburg. Het thema is ‘Privacy versus Veiligheid’. Diverse landelijk bekende sprekers zullen het debat met elkaar aangaan, waaronder SGP partijleider en fractievoorzitter in de Tweede Kamer Mr. C.G. van de Staaij.

De overheid neemt diverse maatregelen, bedoeld om de veiligheid van haar burgers te waarborgen. Wie een veiligere samenleving wil, zal echter moeten accepteren dat veiligheid vrijwel altijd ten kostte gaat van privacy. Bodyscans op Schiphol, een vingerafdruk bij het gemeenteloket, fouilleren tijdens evenementen en camerabewaking zijn daar enkele voorbeelden van.

Veiligheid lijkt echter voortdurend in conflict te zijn met privacy. Waar ligt de balans? Het is een complexe en interessante discussie.

Lees alles bij de bron; veluweland

--PERSBERICHT--

Op 10 december 2010, de 62e verjaardag van de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens, spreken Bart Nooitgedagt (advocaat te Amsterdam), Alex Brenninkmeijer (Nationale Ombudsman), Willem Trommel (hoogleraar bestuurs- en beleidswetenschap) en leden van het Platform Bescherming Burgerrechten over de duistere praktijken waarmee de overheid fundamentele rechten van de burger aantast.

Tijdens deze vrijdagavond in Felix Meritis introduceert het Humanistisch Verbond tevens de nieuwe Stichting Bescherming Burgerrechten die een Fonds Proefprocessen in het leven gaat roepen, zodat de Nederlandse burger ook daadwerkelijk een middel in handen krijgt om zich te verzetten tegen inbreuken op zijn burgerrechten. De Nederlandse burger wordt tegenwoordig behandeld alsof hij een verdachte of misdadiger is.

Terwijl de overheid respect voor de burgerrechten moet garanderen, lijkt het er steeds meer op dat wantrouwen van de overheid jegens de burger geresulteerd heeft in het op grote schaal verzamelen, opslaan en koppelen van gegevens over iedere burger. Denk aan vingerafdrukken, gezichtsscans, medische dossiers en communicatiegegevens. De burger krijgt geen of zeer moeilijk toegang tot de gegevens die over hem bekend zijn en opgeslagen worden in de diverse digitale databestanden van de nationale autoriteiten. Ook is aanpassing van de opgeslagen gegevens nauwelijks mogelijk.

De bijeenkomst vindt plaats in Felix Meritis op 10 december 2010, aanvang 19.30u.

Hier het volledige persbericht (PDF)

Hier de Flyer 

Op 10 december wordt de Stichting Bescherming Burgerrechten officieel aan het Nederlandse publiek voorgesteld. Het platform werd een jaar geleden tijdens het "De Gescande Mens" symposium opgericht. Daar werd gesteld dat op dit moment in Nederland de oplossing van veel problemen in de zorg, in de publieke ruimte, de opvoeding en de spanningen tussen bevolkingsgroepen wordt gezocht in de aantasting van klassieke burgerrechten en met name privacy, omdat dat preventief zou werken.

Het Platform moet een ontmoetingsplek worden voor diverse burgerbewegingen die zich bezig houden met privacy in ruime zin en met de aantasting daarvan, waaronder Bits of Freedom, Ouders Online, Privacy First en Vrijbit. Het platform wil burgers vooral uitdagen om zelf waakzaam te zijn als het om hun eigen fundamentele rechten en in het bijzonder aan privacy gerelateerde rechten gaat.

Lees alles bij de bron; security


Burgerrechtenbeweging Bits of Freedom is vandaag bezig om duizend donateurs te werven, om zo privacy en internetvrijheid in Nederland te blijven beschermen. Iets meer dan een jaar geleden werd Bits of Freedom nieuw leven in geblazen. Het gaat om een kleine en jonge organisatie die zich sterk maakt voor vrijheid op internet, dat steeds meer onder vuur ligt.

Lees alles bij de bron; security.nl en natuurlijk bof.nl 


Zegt een rap meer dan duizend woorden? De Engelse rapper Dan Bull heeft geprobeerd om het debat over digitale privacy samen te vatten in een raplied. Hij rapt, verkleed als piraat, over het belang van vrijheid van meningsuiting en andere digitale rechten. Onder meer deep packet inspection, waarbij wordt bekeken wat internetgebruikers downloaden, krijgt er van langs.

Yes, and deep packet inspection? squeeze that up your rectum
 If your postman did that to you you’d be having him sectioned
arrested for meddling in your private affairs

Lees alles en bekijk de clip bij; nrcnext.nl 

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha