Actie

Als protestactie tegen de antipiraterijwet SOPA overwegen grote namen als Google, Amazon, Facebook en Twitter om uit protest hun sites 'op zwart' te zetten. De internetbedrijven hebben zich verzameld in een belangenclub, NetCoalition geheten. Volgens Markham Erickson, de leider van die coalitie, overwegen de deelnemers om hun diensten onbereikbaar te maken.

In november heeft NetCoalition al een brief gestuurd naar de regering om te waarschuwen voor de gevaren van SOPA. Volgens Sergey Brin, medeoprichter van Google, zou SOPA de Verenigde Staten op gelijke voet brengen met de meest onderdrukkende regimes in de wereld, zo schreef hij op Google+. 

Alles bij de bron; webwereld 

Op vrijdag besloten 21.000 mensen bij de registrar te vertrekken, het PR-fiasco kost het bedrijf een kleine 150.000 dollar. De domeinhouders gaven daarmee gehoor aan de verschillende oproepen om hun domeinnaam naar een andere partij te verhuizen.

Vanwege de felle kritiek op het internet en financiële gevolgen, werd snel besloten de steun voor SOPA toch maar in te trekken.Het bedrijf zou inmiddels ook klanten bellen en vragen om hun domeinen niet te verhuizen.

Alles bij de bron; security 

De patiënte verzocht het ziekenhuis in 2009 om op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) inzage te geven in wie haar medisch dossier heeft bekeken. Het ziekenhuis weigerde om de privacy van eigen werknemers te beschermen en stelde dat niemand anders dan zorgverleners en medewerkers van de zorgadministratie toegang hebben gehad tot het dossier.

Een rechtsgang in 2010 om de gegevens openbaar te krijgen, bleek niet te helpen. Hoewel de vrouw in het gelijk werd gesteld, wees het UMCG het verzoek opnieuw af en stapte naar de Raad van State.

Het hoogst bestuursrechtelijke orgaan oordeelde dat het ziekenhuis niet voldoende heeft gemotiveerd waarom de privacy van werknemers in het geding is en oordeelde dat wie een beroep doet op de Wbp, desgevraagd ook inzage behoort te krijgen in de personen die toegang hebben gehad tot het dossier.

“De wet geeft een ieder simpelweg het recht te weten welke persoonsgegevens van hem door een verantwoordelijke worden verwerkt en aan dat recht moet, behoudens misbruik en andere uitzonderingen, door de verantwoordelijke gehoor worden gegeven.”  

Alles bij de bron; zorgvisie 

De website ImproveYourPrivacy.com (IYP) is gelanceerd, een nieuw initiatief om de privacy van Nederlandse burgers te vergroten.

Op de website is een kennisdatabase te vinden waarin uitleg wordt gegeven over hoe men privacy kan verbeteren en waarborgen in zowel de analoge als digitale wereld. IYP roept internetgebruikers op om net zoals op Wikipedia de kennisdatabase uit te breiden met eigen inbreng.

Bron; FoK

Opnieuw is er privacygevoelige informatie gelekt. Nu zijn het er ruim 2,3 miljoen, en daarmee is voor de maat vol. Met Webwereld wil Brenno de Winter een Nationaal Privacy Debat. Een echte discussie over de problematiek en een andere aanpak.

Niet meer afwachtend zijn, maar alles bespreekbaar maken zonder taboe. Er zijn mogelijkheden genoeg. We kunnen overtredingen van de Wbp strafbaar stellen, slechte gegevensverwerkers kunnen onder curatele worden gesteld, wie lekt wordt aansprakelijk gesteld.

We willen dit initiatief de komende tijd verder uitwerken, en hebben daarvoor jullie kennis en kunde nodig. Een debat, een conferentie, een werkgroep, een vliegende privacybrigade, het hoort allemaal tot de mogelijkheden. Mensen met ideeën en mensen met organisatietalent, laat je horen en doe mee!

Alles bij de bron; webwereld 

Censuur was lange tijd iets dat overheden en politieke stromingen uitoefenden op burgers.

Op internet nemen nu commerciële bedrijven als Apple, Google en Facebook die rol over, met ingrijpende gevolgen voor de vrijheid van meningsuiting en het recht op communicatie. Ingrepen die ondernemingen vaak zonder enige bewijsvoering toepassen, laat staan op basis van de uitkomst van een eerlijk proces.

Internet moet weer van de burgers worden, pleit Rebecca MacKinnon, blogger en voormalig journalist van CNN en The Wall Street Journal. Zulke omwentelingen gaan doorgaans niet uit vrije wil. Er moet een krachtig protest komen, zegt MacKinnon.

Bron; automgids met hier de videoboodschap 

De organisatie wist het afgelopen jaar tal van internetvrijheid en privacy-gerelateerde onderwerpen op de politieke agenda te krijgen. Ook lanceerde het de Privacy Inzage Machine, maakte het zich sterk voor netneutraliteit en organiseert elk jaar de Big Brother Awards.

Bits of Freedom is echter volledig afhankelijk van giften en heeft op het moment minder dan 500 vaste donateurs. De organisatie houdt vandaag een speciale donatiedag, waarbij het 1500 nieuwe donateurs hoopt te vinden. 

Alles bij de bron; security 

Het debat over de paspoortwet vindt woensdag 5 oktober niet plaats.

Vanwege het rooster van kamerdebatten bleek het op de valreep niet mogelijk om voldoende kamerleden voor een evenwichtig debat bijeen te krijgen.  Het debat zal worden verschoven naar het voorjaar.

Thnx 2 twittervolger 'op de barricaden' 

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha