In het begin van de coronapandemie nam de vraag naar monitoringsoftware snel toe. Werkgevers wilden toezicht houden op de werknemers die opeens massaal gingen thuiswerken. Inmiddels is niet alleen hybride werken in veel organisaties de norm, ook het digitaal controleren van werknemers is nog aan de orde van de dag, blijkt uit recent onderzoek van vakbond CNV. Een werkgever mag werknemers echter niet zomaar (digitaal) monitoren; zulke controles zijn namelijk al snel in strijd met de privacyregels. Bovendien mag de bestuurder werknemers alleen controleren als de OR daarmee heeft ingestemd (artikel 27, lid 1l WOR)...

...Vakbond CNV vroeg voor het onderzoek ‘Digitale monitoring en privacy’ (pdf) ruim 2.500 werkenden of hun werkgever (of bij zzp’ers: opdrachtgever) hen met digitale middelen monitort, en zo ja, hoe. Bijna 1 op de 5 (18%) deelnemers gaf aan dat de werkgever met software meet of zij aan het werk zijn. Bij bijna 13% registreert de werkgever welke websites werknemers bezoeken en bij ruim 35% hangen er camera’s op de werkvloer. Bij 2% wordt zelfs bijgehouden hoe vaak en hoelang zij naar het toilet gaan. Volgens bijna een kwart (23%) is de controledrift van werkgevers de afgelopen drie jaar toegenomen. Ook zegt 40% zegt dat werkgevers via digitale mogelijkheden nu meer over werknemers weten dan vijf jaar geleden, terwijl bijna driekwart (71%) niet wil dat de werkgever alles over hem weet. Werkgevers gebruiken de verkregen informatie ook daadwerkelijk. Zo zegt bijna 10% van de respondenten dat zij zijn geconfronteerd met de data. Ook is ruim 25% bang dat de informatie tegen hen kan worden gebruikt.

Alles bij de bron; Rendement