Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) vraagt de ministers Van der Steur (Justitie) en Schippers (VWS) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) om zo spoedig mogelijk een voorlopige werkregeling in te stellen, om de privacy van de cliënt en het beroepsgeheim van de zorgaanbieders binnen de Jeugdwet te garanderen.

Deze tijdelijke regeling is volgens het NIP noodzakelijk nu het College bescherming persoonsgegevens heeft geconstateerd dat er een lacune in de Jeugdwet zit en voor reparatie een wetswijziging nodig is die tijd vergt. Bovendien krijgt het NIP van psychologen in met name de jeugd-ggz een "verontrustend groot aantal vragen, signalen en meldingen" over de privacy van de cliënt en het beroepsgeheim van de psychologen.

Het NIP is niet tegen controle op rechtmatigheid en doelmatigheid van geleverde zorg. Maar, stelt de belangenbehartiger, deze controle moet gebonden zijn aan heldere regels en hoeft niet ten koste te gaan van de privacy van de cliënt en het beroepsgeheim van een zorgaanbieder.

Alles bij de bron; Skipr