Energiebedrijf Uniper, eerder bekend als E.ON, heeft het beleid om personeel op alcohol en drugs te testen ingetrokken, omdat dit in strijd met de privacywetgeving was. Uniper wilde naar eigen zeggen alcohol- en drugstesten uitvoeren om onveilige situaties te voorkomen.

Uitkomsten van adem- en wangslijmtesten zouden zodoende worden verwerkt en wie niet mee wilde werken zou een gesprek met de leidinggevende krijgen en liep het risico op een andere positie te worden geplaatst. "Medische gegevens zijn per definitie privacygevoelig en voor het verwerken daarvan gelden extra wettelijke eisen. Een werkgever mag over het algemeen geen alcohol- en drugstesten inzetten waarbij medische gegevens van werknemers worden verwerkt", aldus de Autoriteit Persoonsgegevens.

In het beleid van het energiebedrijf stond ook dat werknemers gevraagd zou worden hun leidinggevende te informeren over het gebruik van medicijnen die het beoordelingsvermogen of de reactiesnelheid beïnvloeden. Ook dit is in strijd met de wet omdat werkgevers deze gegevens over de gezondheid van hun personeel zelf niet mogen verwerken. Alleen de bedrijfsarts mag informatie over medicijngebruik verwerken in het kader van de begeleiding en re-integratie van zieke werknemers.

Uniper wilde in bepaalde gevallen ook drugshonden inzetten om te controleren of medewerkers drugs bij zich hadden. "De noodzaak van een dergelijke verregaande en intimiderende beleidsmaatregel heeft het energiebedrijf niet aangetoond", zo laat de toezichthouder verder weten.

Bron; Security