In de nazomer van 2017 bellen onderzoekers ’s avonds aan bij adressen in Amsterdam. Ze gaan in tweetallen: de een komt van de Ombudsman Metropool Amsterdam, de ander van het CAK uit Den Haag....

...Op deze avonden zoeken de onderzoekers naar wanbetalers, mensen die zes maanden of langer hun zorgpremie niet hebben betaald. Van vijftien wanbetalers heeft het CAK het burgerservicenummer (bsn) verstrekt aan de Amsterdamse ombudsman, die er bij andere diensten gegevens bij zocht. Bij de meesten, zegt May Pastoors, manager dienstverlening en bedrijfsvoering van de ombudsman, is sprake van een kluwen van problemen, door ziekte, ontslag, scheiding...

...tien van de vijftien waren niet in beeld als problematische schuldenaren bij gemeente of schuldhulpverleners. Dat is precies waarom de ombudsman met het CAK had afgesproken deze huisbezoeken af te leggen. Het CAK weet wie van zijn klanten problematische schulden hebben, maar kan hen niet helpen. De gemeente kan wel helpen, maar weet niet welke mensen problematische schulden hebben – tenzij ze in de bijstand zitten. 

Toen Daan Hoefsmit in 2017 aantrad als bestuurslid van het CAK, trof hij in de ‘kaartenbak’ 275.000 wanbetalers aan. Mensen die hier twee jaar in zitten, komen er naar verwachting niet op eigen kracht uit. „Van al die schulden ligt 60 procent bij de overheid”, zegt Hoefsmit. „De Belastingdienst is de grootste schuldeiser.”

In juli 2017 is in de Wet op de zorgverzekering een bepaling opgenomen dat het CAK gegevens mag delen met gemeenten. „Uitwisseling van gegevens mocht niet. Dus gaven wij bsn-nummers”, zegt Hoefsmit. Ombudsman Zuurmond is van die wanbetalers adres en gegevens over hun schulden gaan opvragen bij andere diensten...

...wethouder Vliegenthart beaamt dat enkele gemeentelijke instanties „met enige drang” moesten worden overtuigd om mee te werken. Pastoors: „Dat heeft tot wat discussie geleid met overheidsorganisaties die menen dat hun geheimhoudplicht zwaarder weegt.” Hoefsmit: „De afweging tussen privacy en hulp verlenen is een politieke keuze.” Vliegenthart: „Alles waarvan ik niet te horen krijg dat ik het niet mag, doe ik.”

Alles bij de bron; NRC