De Fraudewet, ingevoerd in 2013, moest fraudeurs aanpakken zodat sociale voorzieningen terechtkomen bij mensen die ze het hardst nodig hebben. Maar al snel - na een rechterlijke uitspraak en scherpe kritiek van de Nationale ombudsman en een paar Kamerfracties - paste het kabinet de wet eind vorig jaar aan. Bij overtredingen moest meer worden gelet op de ernst van de overtreding, de omstandigheden en op het feit of er expres was gefraudeerd of dat er gewoon een vergissing was gemaakt.

Gevolg was ook dat oude boetebesluiten, die nog openstonden doordat er bezwaar tegen was gemaakt, opnieuw werden bekeken.  Amsterdam heeft nu besloten ook reeds betaalde boetes weer te gaan bekijken. Amsterdammers die een onterecht hoge boete hebben gekregen en betaald, krijgen dat bedrag terug. In totaal herziet de gemeente in de komende tijd 467 boetebesluiten. 

Meer gemeenten gaan de boetes herzien. De Amsterdamse SP-wethouder Arjan Vliegenthart roept met een tiental andere wethouders uit het land minister Asscher op om gemeenten daarvoor te compenseren. 'Als de overheid een fout maakt, dient zij die ook te corrigeren.' schrijft Vliegenthart maandag in een open brief in NRC Handelsblad. 'Het zou minister Asscher sieren wanneer hij gemeenten financieel in staat stelt met terugwerkende kracht uitkeringsgerechtigden die onbewust een fout hebben gemaakt, te compenseren voor de onterecht torenhoge boetes die zij hebben gekregen.'

Alles bij de bron; Parool