Het voornemen van Achmea om in ruil voor privé-gegevens premiekorting te geven, wordt door sommige klanten kritisch ontvangen. Achmea wil klanten een korting geven op hun premie als ze meetkastjes installeren in hun auto of huis en de gegevens delen met de verzekeraar.

Privacy-organisaties wijzen de plannen resoluut af en zien het als een verkwanseling van het grondrecht op privacy. De voorzitter van het CBP zegt dat korting geven in ruil voor persoonlijke gegevens formeel is toegestaan. De klant moet dan  precies weten wat er met z'n gegevens gebeurt en expliciet toestemming geven. 

Maar hij is niet gelukkig met de trend. "Ik zou het niet doen", zegt Kohnstamm in een interview met radiozender BNR. "Privacy is een grondrecht. De vraag is of je een grondrecht mag verkwanselen door er een goedkopere verzekering voor terug te krijgen. Het eind van het liedje zou kunnen zijn dat privacy alleen nog maar voor mensen met een hoog inkomen is."

Alles bij de bron; NOS

Achmea is op zoek naar nieuwe manieren om geld te verdienen met schadeverzekeringen. Daarbij wordt onder meer gedacht aan de mogelijkheden om via slimme apparaten meer informatie te krijgen over het gedrag van klanten. Daarvoor wil Achmea onder meer samenwerken met Google Nest. Dat bedrijf maakt slimme thermostaten, die huizen veiliger maken door middel van rookmelders en koolmonoxide-alarmen.

Achmea gaat verder werken aan een kastje voor in de auto, waarmee het rijgedrag van polishouders kan worden gevolgd. Een veilige rijstijl kan dan worden beloond met een lagere premie. De mogelijkheden op dit vlak worden nog onderzocht, liet Spijkman weten. Daarbij is Achmea onder meer in gesprek met TomTom, dat dergelijke kastjes kan maken.

Alles bij de bron; Telegraaf

Burgerrechtenbeweging Bits of Freedom (BoF) is kritisch over de plannen van Achmea. Zo zal de korting van klanten die data delen op andere klanten worden verhaald. "Als jij minder wilt betalen, moet een ander meer betalen. Van korting is er dus geen sprake, enkel het verschuldigde bedrag - de omzet die Achmea wil maken - wordt anders over de klanten verdeeld. En wordt afhankelijk van je inkomen, postcode, baan of afkomst. Deze ontwikkeling staat lijnrecht tegenover het grondbeginsel van verzekering, namelijk gedeeld risico onafhankelijk van individuele gevallen", aldus Evelyn Austin van BoF.

Alles bij de bron; Security