Over de muur & achter de voordeur

Het gebruik van surveillancesoftware door onderwijsinstellingen bij online tentamens blijft de Tweede Kamer bezighouden. Dit keer gaat het om een maatregel van de Erasmus Universiteit. Studenten moeten naast de webcam van hun laptop ook hun smartphone als camera instellen. Volgens de universiteit moet dit fraude tegengaan.

Alle faculteiten gaan werken met een tweede camera bij proctoringtentamens, meldt Erasmus Magazine. Van Raan en Van Esch van de Partij voor de Dieren hebben minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en minister Van Engelshoven van Onderwijs om opheldering gevraagd. Eerder deze week stelde de PvdD ook al Kamervragen over een datalek met de surveillancesoftware van de Hanzehogeschool Groningen. Daar bleek het voor buitenstaanders mogelijk om met studenten die online tentamens maakten mee te kijken.

Alles bij de bron; Security


 

De PvdD wil opheldering van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en minister Van Engelshoven van Onderwijs over een datalek bij de surveillancesoftware van de Hanzehogeschool Groningen. Het Groningse blog Sikkom meldde vorige week dat het mogelijk was om met de online tentamens die studenten afnamen mee te kijken. Alleen een linkje was voldoende om studenten die thuis de tentamens maakten via hun eigen smartphone te bespioneren.

PvdD-Kamerlid Van Raan wil nu een overzicht van alle bekende privacyschendingen en overige incidenten met online tentamens. "Erkent u dat de huidige wet- en regelgeving kennelijk niet heeft kunnen voorkomen dat er een grove privacyschending heeft plaatsgevonden?", vraagt Van Raan verder.

Het PvdD-Kamerlid wil daarnaast weten of de ministers bereid zijn om de huidige wet- en regelgeving aan te passen en wat de privacyschending voor gevolgen voor het organiseren van tentamens in de nabije toekomst heeft. Van Raan had de ministers eerder al gevraagd om onderwijsinstellingen te helpen om zo snel mogelijk op veilige wijze tentamens te organiseren, zonder het gebruik van surveillancesoftware. De ministers hebben drie weken de tijd om de vragen te beantwoorden.

Alles bij de bron; Security


 

Het gebruik van software om werknemers te controleren heeft een hoge vlucht genomen door het thuiswerken, blijkt uit onderzoek van softwarevergelijkingsplatform GetApp.

Van de 38 procent ondervraagden die aangaven door de baas in de gaten gehouden te worden, zegt 22 procent dat daarmee is begonnen nadat er verplicht thuisgewerkt moest worden. Het onderzoek beperkte zich tot werknemers in het midden- en kleinbedrijf. Er deden 1230 werknemers aan mee. 

Werkgevers zetten de software in om in de gaten te houden wat werknemers thuis doen in werktijd, wat hun individuele productiviteit is en of er veel niet aan het werk gerelateerde websites worden bezocht. Ook wordt het beschermen van bedrijfsapparatuur genoemd als argument. Ze zijn over het algemeen positief over de inzet van employee monitoring software. Van de leidinggevenden zegt 65 procent meer vetrouwen in werknemers te hebben gekregen door de inzet van de software. Eenzelfde percentage zegt dan ook in de toekomst te blijven investeren in deze hulpmiddelen.

De werknemers zijn veel minder positief. Van hen vindt 60 procent dat de software inbreuk maakt op de privacy en 30 procent is onzeker over waar de gegevens voor gebruikt gaan worden.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is kritisch over het monitoren van personeel. Het is niet verboden, maar er moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan. De AP heeft een toets beschikbaar om te bepalen of voldaan wordt aan de richtlijnen.

Werknemers hebben bovendien recht om de verzamelde gegevens in te zien en ze behoren geïnformeerd te worden over hun rechten. Uit het onderzoek blijkt dat 17 procent van de ondervraagden niet is goed geïnformeerd. Bij de FNV komen dan ook regelmatig klachten binnen over de controles, werknemers voelen zich bespioneerd. Volgens de FNV is het beter uit te gaan van vertrouwen. Als iemand continue niet goed presteert, kun je in gesprek gaan, stelt de woordvoerder. 

Alles bij de bron; AGConnect


 

Er klinkt kritiek op de beslissing van de Limburgse politiezone Carma om drones in te zetten tijdens de eindejaarsperiode om zo de coronamaatregelen te handhaven. De privacycommissie van de politie (COC) start een onderzoek. "Zomaar iedereen filmen, kan niet", zegt Grondwetspecialist Johan Vande Lanotte. "Dat is de definitie van een politiestaat."

Daarom start het Controleorgaan op de Politionele Informatie (COC) een onderzoek naar hoe die controle met drones precies in z'n werk zal gaan. "Om welke drones en camera's gaat het", vraagt Frank Schuermans van het COC zich af. "Het is onduidelijk of het gaat over warmtecamera's of over gewone camera's. We gaan ook de wetgeving eens bekijken. Er is nu een ruime opvatting van het artikel dat politie toelaat om drones te gebruiken voor camerawerk. De vraag is of dat zo moet blijven."

Grondwetspecialist Johan Vande Lanotte deelt de bezorgdheid over een mogelijkse onredelijke handhaving. "Drones kunnen gebruikt worden, maar je moet het gericht gebruiken. Er moet eerst een gericht en duidelijk vermoeden zijn", onderstreept Vande Lanotte in "De wereld vandaag". "Je kan niet in het wilde weg iedereen gaan filmen en dan kijken of er een overtreding tussenzit. Dat is de definitie van een politiestaat." 

Alles bij de bron; VRTNieuws


 

Je bent activist en dan staat opeens de ­inlichtingendienst voor je deur. Geertje Hulzebos is het overkomen en vraagt de overheid om te stoppen met de intimidatie en het schenden van haar privacy.

De overheid infiltreert – naast terroristische organisaties – niet alleen bewegingen die het wantrouwen in de wetenschap voeden en ­desinformatie verspreiden. Vorig jaar zomer riepen diverse klimaatactivisten de inlichtingendiensten op te stoppen met hun ‘intimiderende bezoekjes’ om infiltranten te ronselen. Zij zijn georganiseerd in prodemocratische en vreedzame bewegingen, die een rechtvaardige en duurzame wereld nastreven. De activisten werden thuis en op weg naar werk opgezocht, waar zij onder druk werden gezet met zinnen als ‘we weten wie je bent’ en ‘veel plezier morgen’: ben je niet bereid mee te werken, dan kan dat consequenties hebben, zo was de boodschap.

Het is te hopen dat de minister het onderzoek naar de privacyregels serieus neemt, want uit eigen ervaring weet ik dat de inlichtingendiensten geen gehoor hebben gegeven aan de ­oproep van klimaatactivisten...

...Na rondvraag binnen haar kennissenkring bleek dat Geertje niet de enige was die door de inlichtingendienst was benaderd. Een collega-activist, Tammie Schoots, bleek eerder te zijn gecontacteerd vanwege haar inzet voor onder meer eerlijke studentenhuisvesting in Amsterdam. De ‘politiemedewerker’ had haar adres- en contactgegevens verkregen vanuit een aangifte die zij had gedaan over fietsendiefstal – over privacyschending gesproken! Hij bleef contact zoeken, ondanks dat zij direct had aangegeven daar niet van gediend te zijn...

...Student- en klimaatactivisten zijn geen terroristen; zij zetten zich in voor een democratisch, duurzaam en bovenal rechtvaardig Nederland. Het is daarom schrikbarend dat de inlichtingendienst zich op bovengenoemde manieren bemoeit ‘met de politieke gang van zaken in Nederland’ en zelf ‘beïnvloedings­operaties’ uitvoert. Niet alleen wat het leger doet, moet aan de kaak worden gesteld, maar ook de inmenging door de inlichtingendienst in prodemocratische, activistische bewegingen. 

Alles bij de bron; Parool


 

De coronacrisis betekent voor veel bedrijven onzekerheid. Managers proberen van alles om de situatie onder controle te houden. Een aantal doet dat door het personeel continu op de vingers te kijken, al dan niet via spionagesoftware of een camera die altijd aan moet staan tijdens het thuiswerken. 

Dat ziet ook Diederik Diercks, directeur van een mediationbureau dat gespecialiseerd is in conflictmanagement in organisaties en helpt jaarlijks bij zo’n 1200 bedrijfsconflicten. 

Diercks zag de controlerende baas sowieso al voorbijkomen in zijn bedrijfsmediationpraktijk. Maar sinds de coronacrisis gedragen deze leiders met controleneiging zich nog wat extremer door bijvoorbeeld ‘spionagesoftware’ te installeren, zegt Diercks. ,,Dat zijn vaak dezelfde personen die ook totaal geen begrip hebben voor thuiswerken met kinderen, of mensen met een partner met corona."

Getapp, een vergelijkingssite voor zakelijke software, onderzocht het gebruik van controlesoftware. De enquête op de site werd 1230 keer ingevuld, door werknemers en managers uit verschillende mkb-sectoren en organisaties. Bijna 40 procent van de respondenten bevestigde het gebruik van deze software. Ruim 20 procent gaf aan dat er pas sinds de coronacrisis, vanwege het thuiswerken, op deze manier gecontroleerd wordt.

Van alle ondervraagde leidinggevenden geeft 65 procent aan deze ‘spionagesoftware’ te gebruiken om meer vertrouwen te krijgen in de werknemers. In bijna de helft van de gevallen wordt via de software het tijdstip van in- en uitloggen bijgehouden. Ruim een kwart van de werkgevers die aan het onderzoek meededen zeggen de middelen te gebruiken om het aantal muisbewegingen en toetsaanslagen bij te houden en audiogesprekken mee op te nemen.

...Zodra we te veel druk ervaren vervallen we snel in basisreacties, zegt Diercks. Reacties die vanuit ons reptielenbrein komen als we ons onveilig voelen, ook wel bekend als fight, flight or freeze. ,,Iedereen voelt zich prettiger bij veiligheid en zekerheid, ook managers. Daarom gaan we dat voor onszelf creëren door herkenning en herhaling op te zoeken. In crisistijd proberen controlerende leiders bijvoorbeeld heel duidelijke regels op te stellen. Het is een soort ouderschap. Dan is de reactie van de werknemers dat ze zich als kind gaan gedragen, sommige zullen zich tegen je gaan verzetten. Hoe minder vertrouwen je geeft, hoe minder je terugkrijgt van je personeel.” 

Diercks: ,,Iedereen heeft behoefte aan een veilige plek, autonomie en gezien worden. Wanneer je dat niet biedt, komt er een tegenreactie op gang. Het puberende kind komt dan tevoorschijn.”

Alles bij de bron; AD


 

...Het hameren op de „grote crisis” als een uitzonderingstoestand, waarin slecht goed wordt, gijzelt het maatschappelijke gesprek. Hoewel ik nog niet weet wat ik van vaccinatieplicht vind, weet ik wel dat ik vrees voor het moment waarop de inentingsregistratie opeens aan de app wordt gekoppeld. Tegelijk merk ik dat ik aarzel die vrees op te schrijven. Tot voor kort had zo’n kritische houding nog iets heroïsch: kijk de columnist eens ijverig zijn best doen. Nu lijk je ermee aan te sluiten bij de lunatic fringe, de krankzinnige rafelranden van de politiek.

Ik onderteken een oproep van de campagne Reclaim Your Face. De campagne richt zich tegen de snelle invoering van gezichtsherkenningssoftware en andere biometrische technologie in de EU. Het is een protest tegen surveillance van de bevolking; tegen het volgen en screenen van burgers in de publieke ruimte door overheden en bedrijven. Stalking is strafbaar als het door individuen gebeurt, maar niet als het op grote schaal en systematisch gebeurt, stelt de campagne vast.

De maatschappelijke schade die kan ontstaan door mondiale stalking is groot. Voortdurende surveillance maakt niet alleen inbreuk op vriendschappelijke ontmoetingen, maar ook op politieke bijeenkomsten en demonstraties tegen onrecht. Gedragsanalyse door software leidt tot discriminatie en vervolging van minderheden. Dus, ja, ik deel de zorg en ik onderteken de oproep van Reclaim Your Face, en tegelijk kijk ik schichtig om me heen. Ziet dit er niet heel verdacht en complotdenkerig uit?...

...De voorzitter van de RAI Vereniging, kroonlid van de SER, verwacht persoonlijk veel heil van surveillance. „We zijn er een beetje bang voor, maar we gaan heel veel profijt hebben van zelflerende algoritmes die data verwerken.”  

Opgewekte man, dit lid van de Denktank Coronacrisis en de SER. Waarom kan ik niet net zo vrolijk worden bij de gedachte aan de rap versnellende introductie van surveillance? Het Openbaar Ministerie is er immers ook blij mee. Nederland heeft een primeur in Europa met slimme camera’s die bellende automobilisten opsporen en het Openbaar Ministerie zegt daarbij: „Het doel is dat iedereen zich ervan bewust wordt dat altijd en overal iemand kan meekijken.”

Dit is de patstelling waarin de kritische burger verkeert: een uitzonderingstoestand waarin eventjes geen taboes zijn, snel oprukkende onwenselijke dingen waarvoor we een beetje bang zijn, en geen retorische ruimte voor bezwaren tegen de stappen die we in de basis niet willen, want gezondheid gaat voor...

...Uit pure menslievendheid richten we systemen in die we in de basis niet willen. Als alle crises voorbij zijn kunnen we ze immers altijd nog uitzetten. Hoe noemde het kroonlid van de SER dat ook alweer? O, ja. Humor.

Alles bij de bron; NRC


 

De politie en andere hulpdiensten kunnen binnenkort over een automatisch vliegende drone beschikken, die ontwikkeld is door Saxion Hogeschool. De politie en brandweer beschikken al over drones, maar die moeten vanaf de grond door een piloot worden bestuurd. Die piloot moet eerst met zijn drone naar het incident rijden, voordat gevlogen kan worden. Het door Saxion ontwikkelde apparaat kan op basis van coördinaten zijn weg door de lucht vinden...

...De drone is niet alleen met een normale camera, maar ook met een warmtebeeldcamera uitgerust. Zelfs een sensor voor het meten van gevaarlijke stoffen wordt toegevoegd. 

Alles bij de bron; BeveilNieuws


 

Het gebruik van surveillancesoftware bij online tentamens heeft impact op de privacy van studenten, zo stelt minister Van Engelshoven van Onderwijs, die zegt te begrijpen waarom sommige studenten er problemen mee hebben. De minister reageerde op Kamervragen van de PvdD over een uitzending van EenVandaag waarin een student van de Radboud Universiteit laat weten de surveillancesoftware niet te willen installeren.

Volgens hoogleraar computerbeveiliging Bart Jacobs van de Radboud Universiteit grijpt dergelijke surveillance in op het leven van studenten en andere mensen en zou hij de software nooit installeren. "Vanuit mijn vakgebied computerbeveiliging noem je zoiets spyware, een vorm van malware, kwaadaardige software. Geen enkel bedrijf of organisatie zal zijn medewerkers toestaan om dit soort software te installeren, omdat hier in feit mee gespioneerd wordt."

Studenten hebben het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens door middel van de surveillancesoftware. Zij kunnen hun onderwijsinstelling vragen om een alternatieve examinering aan te bieden. "Instellingen zijn welwillend om mee te denken en werken aan een oplossing voor deze studenten, mits de omstandigheden dit toelaten", aldus de minister.

Alles bij de bron; Security


 

Hunted, 13 mensen, 6,5 koppel, ‘Doodgewone Nederlanders’ in Hunted-jargon die 21 dagen uit handen proberen te blijven van ‘de top van de Nederlandse opsporing’ worden gedoseerd gepresenteerd door de makers van het programma.

De focus deze eerste aflevering lag op de zussen Joyce en Kim, een chaotisch stelletje dat door Utrecht van de ene camera naar de volgende rende, terwijl hun handlanger Wim in een niet onopvallende auto stapvoets achter ze aanreed.

Precies zoals het niet moet natuurlijk, want de ‘hunters’, een gezelschap mannen en vrouwen die hun sporen hebben verdiend in het opsporen van voortvluchtigen, hebben toegang tot camera’s en bevolkingsregisters en plaatsen in een handomdraai een tap op de telefoons van iedereen die in de verste verte wel eens een connectie zou kunnen hebben met de deelnemers aan het programma.

Want aan zoiets als privacy doet het programma niet. Natuurlijk, daar hebben de deelnemers voor getekend, maar het is fascinerend om te zien welke registers daardoor kunnen worden opengetrokken. De hunterteams in het land, de boots on the ground van het hoofdkwartier in Rotterdam, intimideren zich de voordeur voorbij en weten vaak waardevolle informatie te krijgen uit de medeplichtigen van de deelnemers.

Alles bij de bron; Parool


 

Schrijf je in op onze wekelijkse nieuwsbrief!