Het verzamelen en toepassen van big data kan beslist nuttig voordeel opleveren. Maar de voorspellingstechnologie kan je ook enorme privacyproblemen opleveren. Als mensen dagelijks duizenden gegevens beschikbaar stellen over wat ze doen, waar ze naartoe gaan, wat ze eten en hoelang ze slapen, maken ze zichzelf erg kwetsbaar op een manier die we jaren geleden niet voor mogelijk hadden gehouden.

Hier zijn de belangrijkste gevaren van big data, volgens de Amerikaanse privacyorganisaties Epic en The Privacy Professor.

1. Discriminatie; Discriminatie is al decennia verbonden, maar big data kan het in wezen automatiseren. De analyse kan gebaseerd zijn op jouw persoonlijke associaties. Dat is nog geen hard bewijs.

2. Gênante inbreuk; ...met big data samengestelde profielen een risico op blootstelling van persoonlijke informatie. Er zijn al voorvallen gemeld waarbij een zwangere vrouw producten van ijverige marketeers kreeg aangeboden, terwijl ze haar familie nog niet op de hoogte had gebracht van de blijde verwachting. 

3. Vaarwel anonimiteit; Als datasets niet altijd zorgvuldig gemaskeerd worden, kan de combinatie met andere, niet beschermde datasets de identiteit van een anoniem individu alsnog prijsgeven.

4. Vrijstelling voor overheden; Meer burgers dan ooit zitten in overheidsdatabases. Ook in die van geheime diensten als de FBI. Vreemd genoeg heeft die FBI zichzelf vrijgesteld van de Amerikaanse privacywet uit 1974, die vereist dat de dienst alleen maar ‘juiste, relevante, actuele en complete persoonlijke info’ bewaart.

5. Verhandeling van je (foute) gegevens; Talrijke bedrijven verzamelen consumentenprofielen en verkopen deze door. Maar er is geen duidelijke wetgeving die iemand aansprakelijk maakt voor de juistheid van deze gegevens. “De databestanden die worden gebruikt voor bigdata-analyse kunnen vaak onjuiste gegevens over personen bevatten. Maar ook de algoritmes zelf kunnen zwak zijn”

Alles bij de bron; ZDNet