Het gaat om de de Jeugd- & Gezinsbeschermers uit Noord-Holland en Bureau Jeugdzorg Limburg. Uit onderzoek van de AP in 2014 bleek dat de instellingen onvoldoende maatregelen hadden genomen dat de persoonsgegevens die zij verwerken juist en nauwkeurig zijn. Zo was er niet vastgelegd hoe de persoonsgegevens moesten worden geregistreerd. Er ontbraken bijvoorbeeld werkwijzen voor de zogeheten contactjournaals waarin de contacten met de hulpverleners, ouders en jongeren zijn vastgelegd.

Ook was er niet altijd voldoende uitgewerkt hoe onderscheid werd gemaakt tussen 'harde' feitelijke gegevens en 'zachte' gegevens. Ook ontbrak een standaardwerkwijze voor onder meer het weergeven van de herkomst van informatie, het actueel houden van informatie en het markeren van onjuistheden. Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens is het van groot belang dat de informatie waarmee jeugdzorg-instellingen werken juist en nauwkeurig is. Het gaat vaak om gegevens van gevoelige aard, zoals gegevens over gezinssituatie, gezondheid en mishandeling. Op basis van de informatie die instellingen registreren kunnen ingrijpende beslissingen worden genomen over de te verlenen zorg, verzoeken tot onderzoek aan de Raad voor de Kinderbescherming en verzoeken aan de rechter om verlenging van opgelegde jeugdbeschermingsmaatregelen.

Alles bij de bron; SecurityAbonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha