Het College Bescherming Persoonsgegevens (CPB) is akkoord met de nieuwe manier waarop zorgzwaarte aan cliënten wordt toegekend in de ggz.  De discussie over privacy in de ggz loopt sinds 2014. Vanaf dat jaar moet een indicatie van de zorgzwaarte van een ggz-cliënt op de factuur staan. Die verplichting werd door de sector als te belastend voor de privacy gezien, met name omdat verzekeraars op basis van de zorgzwaarte van cliënten aan risicoselectie zouden kunnen doen. Na protest is de verplichting halverwege 2014 al opgeschort en is VWS gaan bouwen aan een nieuwe oplossing.

Vandaag wordt die oplossing gepresenteerd. Kern van de nieuwe verplichte aanleverwijze, is dat de verzekeraar niet de beschikking krijgt over de zorgvraagzwaarteindicatie (zvzi; een getal van 1 tot 7 die de zorgzwaarte van een individuele patiënt aangeeft van licht tot zwaar) op 'een tot een individuele verzekerde herleidbaar niveau'. De verzekeraar kan dus niet meer zien wat de zorgzwaarte is van een individuele verzekerde.

De zvzi is wel beschikbaar voor analyses op zorgaanbiederniveau. Verzekeraars kunnen dus wel zorginkoop doen op basis van kwaliteit en controles uitvoeren bij ggz-aanbieders. Die analyses worden gemaakt door Vektis, die als zogenoemd Trusted Third Party (TTP) optreedt. Dat betekent dat Vektis wél toegang krijgt tot de ongemaskerde zvzi op individueel niveau om analyses te draaien in opdracht van verzekeraars. Vervolgens worden alle declaratiegegevens gepseudonimiseerd in de gevraagde analyses. Alle belangenverenigingen in de ggz zijn akkoord met deze nieuwe werkwijze.

Alles bij de bron; ZorgVisieAbonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha