Verwijsindex

De VIR heeft groot potentieel. Maar zelfs met een gebruikersvriendelijke en wettelijk gefundeerde verwijsindex is de eigen wet- en regelgeving voor de melders uiteindelijk van doorslaggevend belang voor een melding aan de VIR. Het gevaar bestaat dat professionals zich hiervan onvoldoende bewust zijn of onvoldoende kennis en ondersteuning ten aanzien van privacyvraagstukken hebben.

Bij twijfel zou een privacyfunctionaris of de Helpdesk Privacy Jeugd en Gezin (of een andere helpdesk) geraadpleegd moeten kunnen worden. Daarnaast ben ik van mening dat ministens een cursus Wet bescherming persoonsgegevens aan de meldingsbevoegden verplicht moet worden gesteld om een zorgvuldiger verwerking van persoonsgegevens te waarborgen.

De overheid heeft namelijk ook een verantwoordelijkheid ten opzichte van de waarborging van het recht op de persoonlijke levenssfeer van haar burgers.

Lees alles bij de bron; www.sargasso.nl 

Onlangs las ik in de NRC dat de directeur van de RIAGG Rijnmond weigert mee te doen met de meldcode huiselijk geweld...

...ik bespeur bij mezelf dat deze daad als zodanig mijn vertrouwen in de jeugdketen meer goed heeft gedaan dan alle beleid van het Ministerie voor Jeugd en Gezin bij elkaar.

De jaren van vrijheid, blijheid inzake de jeugd zijn duidelijk voorbij. Kinderen moeten zich fatsoenlijk gedragen en de bandbreedte van fatsoen wordt alsmaar kleiner. Ouders van kinderen die daar niet eenvoudig in passen worden steeds gemakkelijker gecriminaliseerd.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.jgz.nl 

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft onderzoek gedaan naar de bestandskoppeling en de ontwikkeling van risicoprofielen door de Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst (SIOD) in het kader van bestrijding van fraude in de sociale zekerheid).

Het CBP concludeert dat de SIOD in strijd handelt met de wet doordat het de betrokken personen niet heeft geïnformeerd over de verwerking van hun persoonsgegevens, de persoonsgegevens langer bewaart dan noodzakelijk is voor het doel en geen beveiligingsplan heeft opgesteld, noch de beveiligingsmaatregelen aantoonbaar heeft vastgelegd.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.cbpweb.nl

Het onderzoeksrapport

De notitie uit 2006

Dat is het advies van de KNMG en de LHV over meldingen door artsen aan de nieuwe landelijke VIR, (VerwijsIndex Risicojongeren). Artsen als huisartsen, SEH-artsen,  scholen en de politie, mogen jongeren tot 23 jaar aanmelden die worden bedreigd ‘in een gezonde en veilige ontwikkeling naar volwassenheid’....

...Naar verwachting wordt de wijziging van de Wet op de Jeugdzorg die de VIR mogelijk maakt, eind mei, begin juni van kracht. De wet bevat een meldrecht, geen meldplicht.

Bij een melding worden de identificatie- en contactgegevens van de melder opgeslagen; van de jongere wordt het burgerservicenummer vastgelegd. Als een door een arts gemelde jongere ook al door een andere ‘meldingsbevoegde’ is gemeld, is er een ‘match’ en krijgen de melders een e-mail met het verzoek in de VIR te kijken. De bedoeling is dan dat zij contact met elkaar opnemen.

Van meet af aan hebben KNMG en LHV zich zorgen gemaakt over de privacy van de jongeren: een meldende arts meldt immers impliciet óók aan tal van andere hulpverleners en instanties.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.knmg.nl

deel 5: bedrijfsleven en overheid, een symbiotische relatie.

Andersom leunt de overheid in toenemende mate op de data die in het bedrijfsleven aanwezig is. En dat is allerminst onschuldig.

Wie wat bewaart, heeft wat. Dat dacht de regering ook en die kreeg het parlement zover om op 1 januari 2006 de Wet vorderen gegevens aan te nemen. Ondanks grote bezwaren van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) waarschuwde dat elk bedrijf hierdoor een verlengstuk van justitie wordt. Die kritiek werd gehoord, maar grotendeels genegeerd.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.sargasso.nl

Deel 4 van deze Sargasso serie;       Sorry, u komt er niet meer in.

En beslissingen die op data zijn gebaseerd, kunnen ook veel eerlijker zijn. Op het eerste gezicht is een algoritme een neutraal instrument.

Maar dan moet de informatie wel kloppen. De voorbeelden van foutieve informatie liggen voor het oprapen. Iedereen doorstaat geregeld vreselijke muzak in de wacht van een callcenter om fouten bij bedrijven te herstellen. Sommigen zijn relatief onschuldig zoals een verkeerd adres. Een mevrouw die een meneer moet zijn. De verouderde informatie op adresniveau in de databanken van Experian.

Volgens Wil Wurtz van de CRM Association zijn betrouwbaarheid en kwaliteit van de gegevens en wiskundige modellen de achilleshiel van het profileren. ,,Je kan nog zo’n goede analyse doen, maar als de informatie niet klopt, heb je er niets aan.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.sargasso.nl

 

Deel 3 van het Sargasso feuilleton;

Hoe worden al die bits en bytes omgezet in waardevolle kennis?

Creditcardmaatschappijen noteren niet alleen wie hoeveel aan wie betaalt, maar ook wat er wordt gekocht, wanneer, waar en wat iemand nog meer koopt. Een beetje creditcardmaatschappij heeft gedragspsychologen en statistici in dienst die al die transactiegegevens doorpluizen op zoek naar relevante patronen.

lees het volledige artikel bij de bron; www.sargasso.nl

Alle consumenten, in Nederland en daarbuiten, laten een groeiende digitaal spoor achter in de duizelingwekkende grote databanken van het bedrijfsleven. En we worden omringd door een wolk van klantprofielen. Op basis daarvan worden we gelabeld, gestuurd, verleid en beoordeeld. Dit raakt niet alleen onze privacy. Deze klantprofielen bepalen of we worden bediend en tegen welke prijs en zijn dus direct van invloed hoe we ons kunnen handhaven in de informatiemaatschappij.

Vandaag deel twee: de verzamelwoede.

 

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha