Ondanks dat de Senaat het EPD het afgeschoten én de rechter oordeelt dat een aparte database voor psychiatrische dossiers de privacy schendt, weigert De Nederlandse Zorgautoriteit hier mee te stoppen en negeert ze de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) die oordeelde dat verzekeraars geen diagnose-informatie over patiënten meer mogen eisen van psychotherapeuten en psychiaters.

Deze privacygevoelige informatie, de zogenaamde diagnose behandelingscombinatie (DBC), wordt opgeslagen in een centrale database, DIS, die toegankelijk is voor de zorgverkeraars. Het geautomatiseerde declaratiesysteem is zodanig gebouwd dat declaraties niet kunnen worden ingevoerd zonder de diagnose-informatie.

Volgens het CBb gaat het om zeer privacygevoelige informatie. De verstrekking van die informatie en de opslag ervan in een landelijke database maakt inbreuk op de medische privacy van patiënten. 

Lees alles bij de bron; webwereld