Minister De Jonge van Volksgezondheid laat de centrale vaccinatiedatabase waarin de gegevens van gevaccineerden worden bijgehouden extra beveiligen. Vanwege recente beveiligingsincidenten, waaronder de inbraak op systemen van het Europees geneesmiddelenbureau EMA, liet De Jonge extra onderzoek naar de beveiliging van het centrale register uitvoeren.

Naar aanleiding van de gevonden zaken worden er nu aanvullende maatregelen genomen om het COVID-19 vaccinatie informatie- en monitoringsysteem (CIMS) te beveiligen. "Het treffen van deze maatregelen staat start van de vaccinatiecampagne per 8 januari niet in de weg. Ik houd dit scherp in de gaten", schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer.

Naast extra beveiligingsonderzoek is er ook een Data Protection Impact Assessment (DPIA) uitgevoerd, waar op dit moment de laatste hand aan wordt gelegd. Met een DPIA worden vooraf de privacyrisico's die bij het verwerken van gegevens komen kijken in kaart gebracht. Vervolgens kunnen er maatregelen worden getroffen om de risico's te verkleinen.

"Omdat het bij centrale registratie gaat om verwerking van persoonsgegevens op een zeer omvangrijke schaal, heb ik goed gekeken naar het juridisch kader met betrekking tot privacy en het medisch beroepsgeheim", stelt de minister. Naast het uitvoeren van een DPIA is er ook contact geweest met de vaccinerende artsen en Autoriteit Persoonsgegevens.

Hieruit is voortgekomen dat het opnemen van gegevens in de centrale vaccinatiedatabase alleen is toegestaan met uitdrukkelijke toestemming van de gevaccineerde. Bij de oproep/uitnodiging tot vaccinatie wordt een toestemmingsformulier meegestuurd. Tevens wordt uitgelegd wat met de verzamelde data gebeurt en wordt aangegeven dat burgers hun vaccinatiegegevens bij het RIVM altijd kunnen laten verwijderen en hoe dit mogelijk is.

Van mensen die ofwel niet opkomen voor vaccinatie ofwel wel komen maar geen toestemming geven voor het delen van de vaccinatiedata, worden alleen anonieme data op geaggregeerd niveau met het RIVM gedeeld, zo stelt De Jonge, die toevoegt dat het wel of niet delen van data geen gevolgen heeft om te worden gevaccineerd.

Alles bij de bron; Security